Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thống kê (Chương trình thống kê viên chính) tại Bắc Ninh

Thực hiện Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2019 của Tổng cục Thống kê, ngày 16/12/2019, Viện Khoa học Thống kê (KHTK) tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Thống kê chương trình thống kê viên chính tại Trường Cao đẳng Thống kê  (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

Lớp học được tổ chức trong 10 ngày (16-25/12/2019) với  72 học viên đang giữ ngạch thống kê viên được ít nhất 6 năm, đang công tác tại 02 Vụ nghiệp vụ của Cơ quan Tổng cục Thống kê và 23 Cục Thống kê tỉnh, thành phố. Giảng viên là những công chức, viên chức hiện đang giữ ngạch giảng viên chính và tương đương trở lên, có tâm huyết, trách nhiệm, kinh nghiệm thực tế đến từ các Vụ, Viện KHTK và Trường Cao đẳng Thống kê. Phát biểu khai mạc và chỉ đạo lớp học, ông Nguyễn Văn Thụy, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên và căn dặn học viên tích cực học tập, trao đổi kinh nghiệm và nghiêm túc thực hiện nội quy lớp học.

Các học viên tham dự đủ thời lượng lớp học (tối thiểu đạt 80%) sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành lớp học. Chứng chỉ này là điều kiện cần cho công chức được xem xét tham dự kỳ thi nâng ngạch từ Thống kê viên lên Thống kê viên chính.

Một số hình ảnh của lớp học:

Tập thể lớp học chụp ảnh lưu niệm với đại diện Viện Khoa học Thống kê và Trường Cao đẳng Thống kê

Ông Nguyễn Văn Thụy, Phó Viện trưởng Viện KHTK phát biểu tại Lễ khai giảng

Học viên thảo luận trên lớp

Ngọc Bích