Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thống kê (Chương trình Thống kê viên chính) tại Bắc Ninh

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Thống kê năm 2018, sáng ngày 02/7/2018, Viện Khoa học Thống kê tổ chức Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thống kê (Chương trình Thống kê viên chính) tại Trường Cao đẳng Thống kê, TP Bắc Ninh. Ths Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng đến dự và phát biển khai mạc, chỉ đạo lớp học. Ths Nguyễn Việt Quân, Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê, cán bộ Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng Thống kê, một số giảng viên và toàn thể 82 học viên tham dự buổi Khai giảng lớp học.

Các học viên là công chức thống kê (ngạch thống kê viên) đến từ các Vụ thuộc Tổng cục Thống kê và 21 Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực miền Bắc và miền Trung. Chương trình học gồm 6 chuyên đề: (1) Quy trình sản xuất thông tin thống kê; (2) Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007; (3) Xây dựng phương án điều tra thống kê; (4) Điều tra chọn mẫu; (5) Tổng quan về Hệ thống tài khoản quốc gia và các phương pháp tính GDP; (6) Một số phương pháp phân tích thống kê và sử dụng phần mềm tin học trong phân tích thống kê; và bài kiểm tra kết thúc lớp học. Các giảng viên là các nghiên cứu viên chính của Viện KHTK và một số lãnh đạo cấp Vụ của Tổng cục.

Theo quy chế đào tạo, những học viên tham dự trên 80% thời lượng trên lớp và đạt các bài kiểm tra mới được cấp Chứng chỉ “Hoàn thành Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thống kê – Chương trình Thống kê viên chính”. Đây là một trong các điều kiện cần để xét tham dự Kỳ thi nâng ngạch từ Thống kê viên lên Thống kê viên chính năm 2018.

Một số hình ảnh Lễ khai giảng:

Ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện Khoa học thống kê phát biểu tại Lễ khai giảng

Tập thể lớp chụp ảnh lưu niệm

Ngọc Bích