Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thống kê (Chương trình Thống kê viên chính) tại Quảng Trị

Thực hiện Quyết định số  175/QĐ-TCTK ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc tổ chức Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thống kê (Chương trình Thống kê viên chính) tại Cục Thống kê Quảng Trị năm 2018, ngày 23 tháng 3 năm 2018, Viện Khoa học Thống kê tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Thống kê (Chương trình Thống kê viên chính) tại Cục Thống kê tỉnh Quảng Trị (số 32 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị). Lớp học dự kiến được tổ chức trong 10 ngày, từ ngày 23 tháng 3 đến ngày 06 tháng 4 năm 2018.

Tham dự lớp học có 41 học viên, là những Thống kê viên đã có nhiều năm kinh nghiệm, đến từ các đơn vị của 02 Cục Thống kê tỉnh Quảng Trị và tỉnh Quảng Bình. Giảng viên là ông Nguyễn Văn Đoàn (ThS, CVCC, Viện trưởng) và ông Tăng Văn Khiên (PSG, TS) giảng 6 chuyên đề thuộc Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thống kê (Chương trình TKVC). Các học viên tham dự đủ 80% thời gian học tập và đạt kết quả kiểm tra kết thúc lớp học sẽ được cấp chứng chỉ đủ điều kiện tham dự kỳ thi nâng ngạch từ ngạch TKV lên ngạch TKVC sẽ được tổ chức vào tháng 6 tới.

Một số hình ảnh tại Lễ Khai giảng lớp học

Ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện KHTK phát biểu khai mạc lớp học

Chủ nhiệm lớp phát biểu

Ban cán sự lớp

Toàn cảnh lớp học

Lệ Hằng