Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thống kê tại Hà Nội (Chương trình Thống kê viên chính)

Thực hiện Quyết định số 1928/QĐ-TCTK ngày 08 tháng 11 năm 2017 về việc Phê duyệt tổ chức bổ sung 01 lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thống kê (Chương trình Thống kê viên chính) của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, từ ngày 18 đến ngày 29 tháng 12 năm 2017, Viện Khoa học Thống kê tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thống kê (Chương trình Thống kê viên chính).

Tham dự lớp học có 84 học viên, là những Thống kê viên có ít nhất 9 năm kinh nghiệm, đã được chuẩn hóa tiêu chuẩn ngạch Thống kê viên, đến từ 08 đơn vị thuộc Cơ quan Tổng cục Thống kê và 20 Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Với đội ngũ giảng viên là các chuyên gia đầu ngành, giàu kinh nghiệm thực tiễn, đến từ Cơ quan Tổng cục Thống kê, Viện KHTK và Hội Thống kê Việt Nam, lớp học nhằm trang bị cho các học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể đảm nhiệm những nhiệm vụ của một Thống kê viên chính. Đây cũng là lớp học bắt buộc để học viên dự thi nâng ngạch từ Thống kê viên lên Thống kê viên chính.

Chương trình cụ thể của lớp học:

–        Chuyên đề 1: Quy trình sản xuất thông  tin thống kê;

–        Chuyên đề 2: Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007;

–        Chuyên đề 3: Xây dựng phương án điều tra thống kê;

–        Chuyên đề 4: Điều tra chọn mẫu;

–        Chuyên đề 5: Tổng quan về Hệ thống tài khoản quốc gia và các phương pháp tính GDP;

–        Chuyên đề 6: Một số phương pháp phân tích thống kê và sử dụng phần mềm tin học trong phân tích thống kê.

Một số hình ảnh Lễ khai giảng:

Bà Hoàng Thu Hiền, Phó Viện trưởng Viện KHTK, phát biểu khai mạc

Toàn cảnh Lễ khai giảng

Tập thể lớp chụp ảnh lưu niệm với đại diện Lãnh đạo Viện và giảng viên

Lệ Hằng