Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Thống kê (Trình độ Đại học, Cao đẳng)

Thực hiện Quyết định số 30/QĐ-VTKE, ngày 18 tháng 7 năm 2013 của Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê, sáng 22/7/2013, Viện Khoa học Thống kê phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ đã tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Thống kê (Trình độ Đại học, Cao đẳng). Dự Lễ Khai giảng có đại diện lãnh đạo Viện Khoa học Thống kê và đông đủ các học viên đến từ các đơn vị của cơ quan TCTK và 16 Cục Thống kê tỉnh/thành phố.

Đây là lớp học tiếp theo của năm 2013 thuộc Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực của những người làm công tác thống kê thuộc Hệ thống thống kê tập trung, nằm trong chương trình hành động của Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Tham gia giảng dạy có các Giáo sư, Tiến sỹ đến từ Hội Thống kê Việt Nam và Viện Khoa học Thống kê.

Một số hình ảnh lớp học

Lệ Hằng