Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Thống kê viên (trình độ Đại học, Cao đẳng)

Thực hiện Quyết định số 59/QĐ-VTKE ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê, sáng 11/11/2013, Viện Khoa học Thống kê phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ đã tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Thống kê viên (Trình độ Đại học, Cao đẳng). Dự Lễ Khai giảng có đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức Cán bộ, Viện Khoa học Thống kê và đông đủ 69 học viên đến từ các đơn vị của cơ quan TCTK, 07 Cục Thống kê tỉnh/Thành phố khu vực phía Bắc và một số đơn vị Thống kê Bộ Ngành.

Đây là lớp học tiếp theo của năm 2013 thuộc đề án Đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực của những người làm công tác thống kê thuộc Hệ thống thống kê tập trung, nằm trong chương trình hành động của Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Lớp học với sự tham gia giảng dạy của các Chuyên gia đến từ các Vụ nghiệp vụ của Tổng cục Thống kê, sẽ bồi dưõng các kiến thức Thống kê theo từng lĩnh vực cho các học viên là những người đang làm công tác thống kê của Hệ thống thống kê nhà nước, chuẩn bị tham gia kỳ thi chuyển ngạch Thống kê viên mà Tổng cục Thống kê sẽ tổ chức trong thời gian tới.

Một số hình ảnh:  ông Nguyễn Văn Đoàn Viện trưởng Viện KHTK và ông Trần Duy Phú Vụ trưởng Vụ TCCB tham gia khai giảng:

Lệ Hằng