Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê (chương trình thống kê viên chính)

Thực hiện Quyết định số 17/QĐ-VTKE ngày 25 tháng 4 năm 2013 của Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê, sáng 20/5/2013, Viện Khoa học Thống kê phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ đã tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Thống kê (Chương trình Thống kê viên chính). Ông Đỗ Thức, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã tham dự và phát biểu chỉ đạo lớp học. Dự Lễ Khai giảng còn có đại diện lãnh đạo một số đơn vị của Tổng cục Thống kê và đủ 60 học viên đến từ các đơn vị của cơ quan TCTK, 20 Cục Thống kê tỉnh/Thành phố trong cả nước và một số đơn vị Thống kê Bộ Ngành.

Đây là lớp học tiếp theo của năm 2013 thuộc đề án Đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực của những người làm công tác thống kê thuộc Hệ thống thống kê tập trung, nằm trong chương trình hành động của Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Lớp học với sự tham gia giảng dạy của các Giáo sư, Tiến sỹ đến từ Tổng cục Thống kê, Hội Thống kê Việt Nam và Viện Khoa học Thống kê, sẽ trang bị các kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ công tác thống kê cho các học viên là những người đã công tác nhiều năm trong ngành Thống kê, đã đủ số năm giữ ngạch Thống kê viên để đủ điều kiện thi nâng ngạch Thống kê viên chính mà Tổng cục Thống kê dự kiến tổ chức trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại lễ khai giảng:

Lệ Hằng.