Khai giảng Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê tại Thanh Hoá

Thực hiện Quyết định số 61/QĐ-VTKE ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Viện trưởng Viện Khoa Học Thống kê về tổ chức Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê (trình độ Đại học, cao đẳng) tại Thanh Hoá, sáng ngày 02/06/2014, Trung tâm Đào tạo Thống kê thuộc Viện Khoa học Thống kê đã phối hợp với Cục Thống kê Thanh Hoá tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê nói trên với  gần 60 học viên đến từ các phòng nghiệp vụ của Cục Thống kê Thanh Hoá và Chi cục Thống kê cấp huyện của Thanh Hoá.

Tham dự Lễ khai giảng Lớp học nói trên có ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục Trưởng TCTK, ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện KHTK, ông Mai Tùng Long, Phó Chánh văn phòng TCTK và Ban lãnh đạo Cục Thống kê Thanh Hoá.

Ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng TCTK đã phát biểu khai mạc, động viên các học viên không chỉ học tập tốt tại lớp học này, mà cần phải học nữa, học mãi với các hình thức khác nhau để cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ và kỹ năng làm việc. Viện KHTK và Cục TK Thanh Hóa cần phối hợp tốt với nhau không chỉ với lớp học này mà còn tạo ra văn hóa học tập, nghiên cứu khoa học điển hình để nhân rộng trong toàn Ngành, nhằm nâng cao năng lực của công chức, viên chức để thực hiện thành công Chiến lược phát triển Thống kê giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; góp phần cải thiện chất lượng thông tin thống kê. Đối với giảng viên, ông Vũ Thanh Liêm cũng yêu cầu giảng dậy theo phương pháp tích cực, tăng cường trao đổi, thảo luận giữa giảng viên với học viên, giữa các học viên thông qua thảo luận nhóm…

Ông Trịnh Xuân Phú Cục trưởng Cục TK Thanh hoá đã cảm ơn Lãnh đạo Tổng cục và cá nhân ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng TCTK đã quan tâm đến Thống kê Thanh Hoá nói chung và công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức nói riêng và sẽ thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục đối với các hoạt động của Cục Thống kê Thanh Hoá, trong đó có lớp học này.

Đoàn Dũng