Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê (Trình độ Đại học, Cao đẳng)

Thực hiện Quyết định số 55/QĐ-VTKE ngày 22 tháng 10 năm 2013 của Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê, sáng 28/10/2013, Viện Khoa học Thống kê phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ đã tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Thống kê (Trình độ Đại học, cao đẳng). Ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã về dự và phát biểu chỉ đạo lớp học. Dự Lễ Khai giảng còn có đại diện lãnh đạo một số đơn vị của Tổng cục Thống kê và đông đủ 54 học viên đến từ các đơn vị của cơ quan TCTK, 06 Cục Thống kê tỉnh/Thành phố khu vực phía Bắc và một số đơn vị Thống kê Bộ Ngành.

Đây là lớp học tiếp theo của năm 2013 thuộc Đề án Đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực của những người làm công tác thống kê thuộc Hệ thống thống kê tập trung, nằm trong chương trình hành động của Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Lớp học với sự tham gia giảng dạy của các Giáo sư, Tiến sỹ đến từ Hội Thống kê Việt Nam và Viện Khoa học Thống kê, sẽ trang bị các kiến thức Thống kê cơ bản cho các học viên là những người đang làm công tác thống kê, nhưng chưa được đào tạo chuyên ngành Thống kê.

Một số hình ảnh lớp học:

Lệ Hằng