Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê

Thực hiện Quyết định số 53/QĐ-VTKE ngày 20/11/2012 của Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê, ngày 03/12/2012, Viện Khoa học Thống kê đã phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Thống kê (Trình độ Cao đẳng và Đại học)) tại Hà Nội. Bà Trần Thị Hằng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê thay mặt Lãnh đạo Tổng cục dự Lễ khai giảng và phát biểu chỉ đạo lớp học. Dự Lễ khai giảng còn có đại diện lãnh đạo Vụ TCCB (Bộ KH&ĐT) và  đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc TCTK và đông đủ 72 học viên của Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Thống kê khu vực phía Bắc.

Tham dự khoá học, các học viên là những công chức, viên chức đang làm việc trong Hệ thống thống kê tập trung, nhưng chưa qua đào tạo chuyên ngành thống kê. Chương trình bồi dưỡng bao gồm 7 chuyên đề về kiến thức thống kê cơ bản và một số báo cáo chuyên đề về thực tiễn hoạt động thống kê. Giảng viên là các Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sỹ, Thạc sỹ đến từ Trường đại học Kinh tế quốc dân, Hội Thống kê Việt Nam, Viện Khoa học Thống kê.

Đây là khóa học đầu tiên được tổ chức thuộc Đề án đào tạo nâng cao năng lực của đội ngũ những người làm công tác thống kê thuộc Hệ thống thống kê tập trung, nằm trong Chương trình hành động của Chiến lực phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Học viên hoàn thành khoá học này sẽ được cấp chứng chỉ và đủ điều kiện tham gia vào 02 lớp tiếp theo: i) Nghiệp vụ công tác thống kê theo ngạch Thống kê viên chính; ii) Quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên chính do Viện Khoa học Thống kê tổ chức vào cuối tháng 12/2012 và đầu năm 2013. Những học viên hoàn thành và được cấp chứng chỉ của 02 lớp này sẽ đủ điều kiện tham gia kỳ thi nâng ngạch Thống kê viên chính.

Lệ Hằng