Khai giảng lớp Thống kê cơ bản

Thực hiện Quyết định số 74/QĐ-VTKE ngày 03 tháng 12 năm 2013 của Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê, từ ngày 09/12/2013 đến ngày 13/12/2013, Viện Khoa học Thống kê phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ đã tổ chức khai giảng Lớp Thống kê cơ bản.

Đây là lớp học tiếp theo của “Dự án nâng cao năng lực cán bộ và Quản lý Hệ thống Đào tạo Thống kê Việt Nam”, thuộc chương trình hợp tác song phương trong đào tạo cán bộ với Thống kê Hàn Quốc (KOSTAT). Lớp học gồm 30 học viên đến từ cơ quan Tổng cục Thống kê và 04 Cục Thống kê khu vực đồng bằng Bắc Bộ dưới sự giảng dạy của Giáo sư Keesuk Kim, Chuyên gia tư vấn Thống kê của KOSTAT tại Tổng cục Thống kê.

Lớp học nhằm trang bị cho học viên là những người đang làm công tác thống kê, những kiến thức cơ bản về Xác suất và Thống kê bằng Tiếng Anh, nhằm tạo nền tảng kiến thức cho các học viên có thể tham dự các khoá đào tạo và tập huấn quốc tế về Thống kê cũng như khả năng đọc hiểu các cuốn sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ Thống kê bằng Tiếng Anh.

Một số hình ảnh lớp học

Lệ Hằng