Khảo sát của ILO-UNESCO-WBG cho các nhà cung cấp TVET, các nhà hoạch định chính sách và đối tác xã hội về Giải quyết Đại dịch COVID-19

Khái quát

Đại dịch COVID-19 đang làm gián đoạn cuộc sống của chúng ta. Nó không chỉ gây ra mối đe dọa cho sức khỏe của hàng triệu người trên thế giới mà còn gây ra sự gián đoạn lớn về kinh tế và xã hội. Cuộc khủng hoảng đang ảnh hưởng đến cách chúng ta làm việc và học tập. Mỗi người trong chúng ta đang cảm thấy hậu quả của nó theo những cách khác nhau. Điều cần thiết khẩn cấp là phản hồi để giải quyết khủng hoảng và tác động của nó. Trong bối cảnh các nhà cung cấp Giáo dục kỹ thuật và Đào tạo nghề (TVET:Technical and Vocational Education and Training), các nhà cung cấp đào tạo và các nhà hoạch định chính sách đang tìm kiếm các giải pháp nhanh chóng, thiết thực và sáng tạo để giải quyết vấn đề. Điều cực kỳ quan trọng là xác định một phản ứng hiệu quả một cách kịp thời, và xác định và giải quyết các thách thức mà các cơ sở đào tạo phải đối mặt để cố gắng chống lại tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng, trong phạm vi có thể.

Mục tiêu

Mục tiêu của cuộc khảo sát này do Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) và Nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG) chuẩn bị là để thu thập thông tin thực tiễn và cho phép chia sẻ kiến ​​thức, với mục đích giúp các quốc gia trên thế giới giảm thiểu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Các mục tiêu khảo sát:

– Các nhà cung cấp giáo dục kỹ thuật và dạy nghề mới  thành lập và đang hoạt động

– Các  nhà  hoạch định chính sách (như Bộ Lao động và Giáo dục)

– Đối tác xã hội

Thông tin được thu thập qua khảo sát này sẽ góp phần kiểm tra và chia sẻ kiến ​​thức về kinh nghiệm và thực tiễn tốt, chiến lược và công cụ có thể giúp người học và giảng viên TVET, nhà hoạch định chính sách, đối tác xã hội và các bên liên quan khác giảm thiểu tác động, quản lý quá trình học tập và đào tạo một cách hiệu quả và tăng khả năng phục hồi trong giai đoạn khó khăn do Đại dịch được trình bày trên.

Để tham gia khảo sát, xin vui lòng bấm vào đây: (EN /FR /SP /RU /AR /CH/ VN /PT ) hoặc quét mã QR được hiển thị ở góc. Vui lòng lưu ý rằng cuộc khảo sát sẽ được mở cho đến ngày 15.05.2020.

Đối với bất kỳ câu hỏi hoặc thông tin thêm, xin vui lòng liên hệ với chunh@ilo.org hoặc h.katayama@unesco.org

Ngọc Mai (lược dịch)

Nguồn: https://www.ilo.org/skills/Whatsnew/WCMS_740668/lang–en/index.htm