Khảo sát thực tế của Lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN

Thực hiện Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước (QLNN) chương trình Chuyên viên, Viện Khoa học Thống kê đã tổ chức cho hơn 100 học viên tham dự Lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN ở phía Bắc (từ Thừa Thiên Huế trở ra) đi khảo sát thực tế một số di tích lịch sử trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Viện trưởng Viện KHTK, Trưởng đoàn đã dẫn đầu vào Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh dâng hoa kính viếng, thăm quần thể khu di tích Lăng, Bảo tàng Hồ Chí Minh và Văn miếu Quốc tử giám. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc không chỉ giúp các học viên tìm hiểu lịch sử thông qua các di tích thực tế mà còn có nghĩa bảo vệ, duy trì các di tích lịch sử của nước ta.

Sau đây là một số hình ảnh của lớp tại các khu di tích lịch sử

HMH