Khảo sát về hoạt động đào tạo Thống kê tại SIAP

Nhằm tăng cường năng lực đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê của Hệ thống thống kê tập trung, Viện KHTK đã đề xuất và được lãnh đạo Tổng đồng ý cử đoàn công tácgồm 06 thành viên từ Viện KHTK (02 người), Trường Cao đẳng Thống kê, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Thống kê nước ngoài và hợp tác quốc tế, Cục Thống kê Bình định (Quyết định số 533/QĐ-TCTK ngày 20 tháng 9 năm 2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài), đến khảo sát tại Viện Thống kê châu Á – Thái Bình Dương (SIAP) ở Chi Ba, Nhật Bản từ ngày 1-5 tháng 10 năm 2012.

Mục tiêu của đoàn khảo sát là nâng cao kỹ năng trong việc phát triển các hoạt động đào tạo như tổ chức và xây dựng các kế hoạch, chương trình và nội dung các khóa đào tạo thống kê nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Thống kê Việt Nam.

Một số báo cáo chính đã được trình bày và thảo luận trong 5 ngày làm việc là: (1) Giới thiệu tổng quan về SIAP; (2) Báo cáo Chiến lược của SIAP từ năm 2010 đến 2014; (3) Thiết kế các khóa đào tạo của SIAP; (4) Hoạt động đào tạo của Trung tâm Thống kê quốc gia Nhật Bản; (5) Hoạt động đào tạo của Viện Nghiên cứu và đào tạo Thống kê Nhật bản; (6) Báo cáo Kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng nhân lực thuộc Hệ Thống thống kê tập trung Việt Nam; (7) Báo cáo Thiết kế và tổ chức khóa học Phân tích và dự báo của Viện KHTK. Tại các buổi làm việc, các bên đã tham gia thảo luận sôi nổi, trao đổi và chia xẻ các kinh nghiệm về hoạt động đào tạo. Ngoài ra đoàn còn tham dự hai buổi học “Kỹ năng đào tạo và kế hoạch hành động” tại SIAP; đi thăm và làm việc tại Trung tâm Thống kê quốc gia Nhật Bản, Viện Nghiên cứu và đào tạo Thống kê Nhật bản. Kết thúc thời gian nghiên cứu khảo sát tại SIAP, các cán bộ đoàn khảo sát đã được cấp chứng chỉ “Khóa đào đạo về các hoạt động đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực Thống kê Việt Nam”.

Ngoài kiến thức và kỹ năng tổ chức lớp học, các thành viên trong đoàn còn học hỏi được nhiều về phương pháp đào tạo cũng như phong cách làm việc rất chuyên nghiệp của SIAP và Viện Nghiên cứu, đào tạo thống kê Nhật Bản. Đặc biệt, qua chuyến khảo sát này SIAP sẽ lưu tâm hơn đến việc tiếp nhận các học viện từ Hệ thống thống kê tập trung của Việt Nam.

Một số hoạt động của đoàn nghiên cứu khảo sát:

Chụp ảnh với đại diện lãnh đạo, giảng viên và cán bộ SIAP

Học tập, trao đổi và thảo luận tại SIAP

Dự buổi học “Kỹ năng đào tạo và kế hoạch hành động” tại SIAP

Nguyễn Thị Thanh