Khóa đào tạo thực hành tài khoản quốc gia trình độ cao cấp

Năm 1993, Liên hợp quốc đã biên soạn và xuất bản cuốn System National Account (Viết tắt là SNA1993), như là tiêu chuẩn quốc tế về biên soạn số liệu thống kê tài khoản quốc gia và các báo cáo quốc tế so sánh số liệu kế toán quốc gia. Theo đó, GDP được tính theo ba phương pháp. Hệ thống Tài khoản quốc gia 2008 (2008 SNA) là phiên bản mới được cập nhật để giải quyết các vấn đề về những thay đổi trong môi trường kinh tế, tiến bộ trong nghiên cứu phương pháp và nhu cầu của người sử dụng.

Thực hiện Quyết định số 183-TTg ngày 25/12/1992 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Thống kê Tổng cục Thống kê đã áp dụng các khái niệm, nguyên tắc, nguồn thông tin và phương pháp tính chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP) theo đúng quy định trong SNA1993 và đang xây dựng lộ trình áp dụng SNA2008. Tuy nhiên, gần đây dư luận trong và ngoài nước đang nghi ngờ về tính xác thực và minh bạch của các con số liên quan đến chỉ tiêu GDP.

Theo Tạp chí Financial Times, Mĩ đã thay đổi phương pháp tính GDP trong tháng 7/2014 và trở thành quốc gia đi đầu trong việc áp dụng tiêu chuẩn tính toán quốc tế mới. Trong khi đó, ở Châu Âu: ngày 22/5, Ý đã thông báo kể từ tháng 10 tới sẽ tính đến cả buôn lậu ma túy, mại dâm, buôn lậu rượu và thuốc lá vào phép tính sản lượng của nền kinh tế (theo Istat- cơ quan thống kê của Ý). Không chỉ có Ý mà Hà Lan, Pháp, Anh cũng đang tính toán, bắt đầu tính đến các hoạt động kinh tế ngầm theo chuẩn quốc tế.

Nhằm đáp ứng được những thay đổi trong SNA2008, Tổ chức thống kê Châu Âu (Eurostat) tổ chức để khóa đào tạo thực hành tài khoản quốc gia với các đối tượng, nội dung như sau

KHÓA ĐÀO TẠO THỰC HÀNH TÀI KHOẢN QUỐC GIA TRÌNH ĐỘ CAO CẤP

Chủ nhiệm khóa

Gerald Eding

Đối tượng học

Các thống kê viên thuộc vụ Tài khoản quốc gia, có hơn 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thống kê, mong muốn tìm hiểu về hệ thống Tài khoản quốc gia nói chung và các vấn đề liên quan

Yêu cầu trình độ

– Kỹ năng tiếng Anh thành thạo. Học viên có khả năng trình bày ý kiến ngắn gọn, tích cực tham gia vào các hoạt động, hoặc thảo luận nhóm.

– Có hiểu biết cơ bản về Tài khoản quốc gia và Hệ thống Tài khoản Châu Âu (ESA2010)

– Hiểu biết về cách xây dựng Tài khoản quốc gia

Mục tiêu

Trang bị cho học viên những hiểu biết mang tính quốc tế về hệ thống tài khoản quốc gia, các vấn đề tồn tại, đồng thời thực hiện một số bài thực hành cơ bản.

Nội dung

– Các nét đặc trưng của Tài khoản quốc gia

– Cung cấp và sử dụng bảng biểu

– Tính toán khối lượng và giá cả

– Soạn thảo tổng hợp dữ liệu hiện hành và các giá cố định

– Các tài khoản bộ phận: (1) Các tài khoản phi chính phủ và Tài khoản tài chính: Các tổ chức phi lợi nhuận, tập đoàn tài chính, chính phủ (gồm các vấn đề liên quan đến EDP), các hộ gia đình, các đối tượng còn lại; (2) Các tài khoản lao động;

– Cân đối hệ thống bằng hệ thống tích hợp đầy đủ

– Quan điểm về phúc lợi và sự ủy thác của Stiglitz

– Nâng cấp hệ thống chính

– GDP và các vấn đề liên quan, đề xuất liên quan đến quan điểm sự ủy thác của Stiglitz

– Các tài khoản vệ tinh như: ma trận tài khoản quốc gia với các tài khoản môi trường (NAMEA); Quản lý và hành chính thống kê (SAM);

– Các tài khoản vùng;

– Các điểm mới trong SNA 2008?;

– Sử dụng dữ liệu hành chính trong hệ thống dữ liệu tài khoản quốc gia;

– Công tác quản lý dữ liệu và chất lượng tài khoản quốc gia ở Châu Âu;

– Tính cạnh tranh và bình đẳng sức mua trong khu vực quốc tế.

– Các khái niệm và định nghĩa về Hệ thống tài khoản quốc gia (2010). Trình bày chung về các hướng dẫn của ESA, chủ yếu tập trung. Phần này chủ yếu tập trung vào hoạt động thực hành soạn thảo các tài khoản quốc gia.

Kết quả mong đợi

Phương pháp dạy kết hợp lý thuyết và thực hành sẽ giúp học viên hiểu sâu hơn về các vấn đề liên quan mà họ đang phải xử lý hàng ngày trong lĩnh vực tài khoản quốc gia. Ngoài ra, học viên sẽ:

– Được trang bị những hiểu biết mang tầm quốc tế về Hệ thống tài khoản Châu Âu 2010; về đường hướng trong tương lai, những khó khăn thách thức; về cách sử dụng và thực hành.

– Thảo luận các vấn đề trong quá trình thực hành với các đồng nghiệp- các thống kê viên

Phương pháp đào tạo

– Thuyết trình, kết hợp với các bài tập và bài thảo luận tương tác với nhau.

– Bài tập thực hành

– Bài tập tình huống

Tài liệu yêu cầu đọc

Không

Tài liệu khuyến khích đọc

– Các chương đã chọn trong ESA 2010

– Giới thiệu cuốn Sổ tay thống kê Châu Âu về phương pháp xác định giá vả và khối lượng trong các Tài khoản quốc gia

– Tài liệu hướng dẫn của Tổ chức Phát triển và Hợp tác kinh tế (OECD) “ Tìm hiểu về các tài khoản quốc gia” của Francois Lequiller và Derek Blades) (có thể sử dụng miễn phí trên web của tạp chí OECD)

– Các chương đã chọn trong SNA 2008

Yêu cầu chuẩn bị trước

Không

Giảng viên

Chủ nhiệm khóa: Gerald J.Eding (Giám đóc Vụ Tài khoản quốc gia, Cơ quan thống kê Hà Lan

Alaij Gallais (INSEE, Pháp)

Joseph Bonello (NSI Malta)

Các thông tin thiết yếu

Thời gian tổ chức Thời lượng Địa điểm Đơn vị tổ chức Ứng tuyển qua kênh đối ngoại của quốc gia bạn

17-26/11/2014

8 ngày

Hague,

Hà Lan

ICON INSTITUT Public Sector gmbH

Hạn ứng tuyển: 19/09/2014

Học phí: miễn phí.

Thông tin chi tiết truy cập chương trình đào tạo thống kê khu vực Châu Âu http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/pgp_ess/about_ess/estp

Trích nguồn: Tập san Chương trình đào tạo thống kê Châu Âu 2014

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/pgp_ess/about_ess/estp

Lược dịch: Đoàn Tâm