Khóa đào tạo về viễn thám

Hiện nay, nhiều quốc gia đang phát triển tiếp tục sử dụng các dữ liệu hành chính và điều tra thực địa để tạo ra số liệu thống kê nông nghiệp. Các dữ liệu hành chính ít tốn kém hơn so với việc tiến hành các cuộc điều tra và tổng điều tra nông nghiệp, nhưng chúng có thể dễ dẫn đến lệch lạc và sai sót trong đo lường. Khi tiến bộ công nghệ và thông tin viễn thám trở nên dễ tiếp cận hơn, các phương pháp thay thế đang được nhiều quốc gia sử dụng để tổng hợp số liệu thống kê nông nghiệp. Các phương pháp thay thế này bao gồm việc sử dụng công nghệ viễn thám và kỹ thuật Hệ thống thông tin địa lý (GIS).

 Công nghệ viễn thám cho phép quan sát đất đai như các cánh đồng hoa màu và mặt nước bằng vệ tinh chụp ảnh trên cao thông qua các cảm biến hình ảnh chủ động và thụ động với độ phân giải không gian và thời gian từ trung bình đến cao. Mặt khác, các kỹ thuật GIS phân tích dữ liệu địa lý và sắp xếp chúng để tạo ra các hình ảnh trực quan. Nhiều cơ quan thống kê đã bắt đầu áp dụng các công nghệ và công cụ này để thu thập số liệu thống kê nông nghiệp kịp thời, đáng tin cậy hơn và chính xác hơn so với các phương pháp truyền thống.

Từ ngày 21 – 24 tháng 02 năm 2023, khóa đào tạo về Viễn thám và Phân tích địa không gian đã được tổ chức tại Tổng cục Thống kê. Khóa đào tạo là một trong những hoạt động được đề xuất trong chương trình Hỗ trợ Kỹ thuật của Ngân hàng Phát triển Châu Á (KSTA) 6856: Phát triển Tài nguyên Thống kê Mới và Nâng cao Năng lực về Nguồn Dữ liệu và Công nghệ Mới, được triển khai trong khuôn khổ Quỹ Nhật Bản cho Châu Á và Thái Bình Dương Thịnh vượng và Chống chịu (JFPR). Dự án nhằm mục đích trang bị cho các nhà hoạch định chính sách những công cụ cần thiết để hiểu tác động của các cú sốc đối với các bộ phận khác nhau của nền kinh tế và xã hội một cách kịp thời và chi tiết.Khóa đào tạo này được thiết kế để xây dựng các trường hợp điển hình cho việc sử dụng các công cụ dữ liệu này mà có thể được phân loại thành dữ liệu lớn và các công cụ thống kê nâng cao.

Học viên tham dự khóa học bao gồm các đại diện đến từ Bộ Nông nghiệp Phát triển và Nông thôn, Bộ Tài Nguyên Môi trường, Tổng cục Thống kê. Phía Tổng cục Thống kê có sự tham gia của các chuyên viên, nghiên cứu viên thuộc Vụ Phương pháp chế độ, Vụ Thống kê Nông lâm nghiệp Thủy sản, Cục Thu thập dữ liệu và ứng dụng Công nghệ Thông tin, Viện Khoa học Thống kê.

Mục tiêu khóa đào tạo nhằm cung cấp cho các học viên kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành cần thiết để triển khai hoạt động phân loại lớp phủ đất cơ bản bằng cách sử dụng dữ liệu viễn thám mã nguồn mở và các công cụ phần mềm miễn phí. Các khái niệm từ khóa đào tạo này sẽ được áp dụng trực tiếp cho hoạt động lập bản đồ cây trồng theo kế hoạch tại các khu vực thí điểm được lựa chọn trong nước và để hỗ trợ hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng trong ngành.

Trong suốt quá trình đào tạo, học viên được giảng dạy và hướng dẫn các nội dung chính như sau: (1) các nguyên tắc cơ bản của GIS và viễn thám cho thống kê nông nghiệp, (2) các khái niệm và loại dữ liệu không gian cơ bản, và (3) phân loại lớp phủ đất được giám sát và không được giám sát bằng cách sử dụng QGIS.

Một số hình ảnh khóa đào tạo

Minh Ánh