Khóa học “Đào tạo phần mềm SPSS ứng dụng trong công tác Thống kê”

Sáng ngày 15 tháng 04 năm 2013, lớp thứ 2 của khóa học “Đào tạo phần mềm SPSS ứng dụng trong công tác Thống kê” nằm trong khuôn khổ Dự án “Hiện đại hóa Tổng cục Thống kê” đã được tổ chức tại Hà Nội. Khóa học đã khai giảng vào sáng ngày 8 tháng 4 năm 2013 do Tổng cục Thống kê tổ chức.

Khóa học “Đào tạo phần mềm SPSS ứng dụng trong công tác Thống kê” được tổ chức nhằm nâng cao năng lực cán bộ làm công tác Thống kê, đồng thời bổ sung nguồn lực cho hoạt động phân tích và dự báo Thống kê. Khóa học được tổ chức để thực hiện: “Mục tiêu phát triển nhân lực ngành Thống kê đến năm 2020 là xây dựng đội ngũ công chức, viên chức chuyên nghiệp đảm bảo chất lượng và hợp lý về cơ cấu, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Thống kê”.

Khóa học tổ chức trong 4 tuần từ ngày 8 tháng 4 đến ngày 6 tháng 5 năm 2013 và phân thành 4 lớp học, mỗi lớp học trong 5 ngày. Đối tượng học viên là các cán bộ thuộc các đơn vị thuộc cơ quan TCTK. Giảng viên các lớp học đến từ Khoa Thống kê – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trực tiếp giảng dạy.

Thời gian diễn ra các lớp học là:

–  Lớp 1: từ 08 – 12/04/2013

–  Lớp 2: từ 15 – 19/04/2013

–  Lớp 3: từ 22 – 26/04/2013

–  Lớp 4: từ 06 – 10/05/2013

Hình ảnh toàn cảnh lớp học:

ĐN