Khóa học điện tử nâng cao về học máy và khai thác văn bản để phân tích chính sách thương mại với R

Mô tả khóa học

Khóa học trực tuyến này được tạo ra để giới thiệu cho người tham gia các kỹ thuật cơ bản liên quan đến học máy và khai thác văn bản, với các ứng dụng tập trung vào chính sách thương mại quốc tế.

Khóa học sẽ nhấn mạnh việc phát triển sự hiểu biết trực quan về các công cụ liên quan, để người tham gia có thể xác định các ứng dụng trong tương lai phù hợp với công việc của chính họ. Đây là khóa học thực hành, trong đó người tham gia sẽ dành nhiều thời gian để phân tích dữ liệu trong thế giới thực và tạo lại các mô hình được mô tả rộng rãi trong các bài giảng video.

Khóa đào tạo này ban đầu do Ben Shepherd thực hiện trực tiếp vào mùa xuân năm 2021. Các tài liệu khóa học trực tiếp hiện đã được điều chỉnh để tự học ngoại tuyến.

Khóa học này (17-28/4/2023) sẽ bao gồm tương tác trực tuyến qua Slack, cũng như phiên Hỏi & Đáp trực tiếp vào ngày 28/4/2023 với Ben Shepherd.

Yêu cầu kỹ năng

Hoàn thành khóa đào tạo trực tuyến ESCAP về cách sử dụng R để phân tích thương mại, để làm quen với kiến thức cơ bản về cách sử dụng R giúp khóa học thành công

Người tham gia phải có một số nền tảng về kinh tế lượng và thống kê, ở trình độ sau đại học. Điều này sẽ giúp nắm bắt các khái niệm được thảo luận trong khóa học này dễ dàng hơn khi tham gia vào lĩnh vực học máy.

Vui lòng đăng ký trước ngày 13/4/2023.

Người học tự đăng ký tại đây:  https://survey.alchemer.com/s3/7284029/Facilitated-Advanced-e-Course-on-Machine-Learning-and-Text-Mining-for-Trade-Policy-Analysis-with-R-Application

Lời cảm ơn và ghi chú bổ sung

Tất cả các tài liệu hướng dẫn của khóa học đều do Ben Shepherd phát triển cho khóa đào tạo trực tiếp được tổ chức vào năm 2021. Ben Shepherd, Giám đốc của Công ty tư vấn phát triển thương mại, là một nhà kinh tế thương mại và tư vấn phát triển quốc tế. Ông đã làm việc về nhiều vấn đề thương mại và phát triển các tổ chức như Ngân hàng Thế giới, OECD, Ngân hàng Phát triển Châu Á, Ngân hàng phát triển Liên Mỹ, Liên Hợp Quốc và Tổ chức Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương. Ông chuyên nghiên cứu liên quan đến chính sách, cũng như các hội thảo xây dựng năng lực cho các nhà nghiên cứu làm việc trong lĩnh vực thương mại và phát triển. Ông đã xuất bản hơn 15 bài báo trên các tạp chí bình duyệt và nhiều chương sách tương tự.

Tài liệu:

https://www.unescap.org/sites/default/d8files/event-documents/Programme_Workshop_ML_Apr_2023.pdf

Phiên bản tự học của khóa học được chuẩn bị bởi chuyên gia tư vấn Maria Semenova, Consultant of TIID, ESCAP. Các tập lệnh mã đã được xem xét và cập nhật khi thích hợp bởi Maria Semenova và Malte Mowlavi.

Thu Hương (dịch)

Nguồn: https://www.unescap.org/events/2023/facilitated-advanced-e-course-machine-learning-and-text-mining-trade-policy-analysis-r#