Khóa học hè về điều tra thống kê năm 2021

Khóa học hè về điều tra thống kê năm 2021 sẽ được tổ chức từ ngày 03 đến ngày 25 tháng 9 năm 2021 do Mạng lưới Baltic-Nordic-Ukraina (BNU) về Điều tra Thống kê. Hiện nay, mạng lưới BNU có sự tham gia của các đối tác từ 08 quốc gia: Belarus, Estonia, Phần Lan, Latvia, Lithuania, Ba Lan, Thụy Điển và Ukraine.

Tính đến thời điểm này, khóa học hè về điều tra thống kê năm 2021 là sự kiện khoa học/ giáo dục thứ 24 được mạng BNU thực hiện tổ chức  kể từ năm 1997. Sự kiện này được tài trợ bởi Hiệp hội các nhà điều tra thống kê quốc tế (IASS).

Mục đích chính của khóa học hè là thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và giáo dục trong thống kê điều tra/khảo sát bằng việc kết nối, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm và ý tưởng giữa giáo viên đại học, sinh viên, nhà nghiên cứu và các nhà thực hành, và các nhà thống kê chính thức quan tâm đến các xu hướng mới về điều tra thống kê trong khu vực. Mạng lưới BNU cũng cố gắng để các sinh viên quan tâm hơn đến thống kê khảo sát và  thúc đẩy họ lựa chọn nghề nghiệp của mình là một nhà điều tra thống kê.

Khóa học sẽ được tổ chức bằng hình thức trực tuyến bao gồm: các bài giảng, các bài thuyết trình được mời và các bài báo đóng góp.

Các chủ đề chính của khóa học bao gồm:

  • Tích hợp dữ liệu
  • Học máy
  • Ước lượng khu vực nhỏ
  • Các chủ đề liên quan đến điều tra và thống kê chính thức.

Thông tin chi tiết xem tại: https://wiki.helsinki.fi/display/BNU/Home

Ngọc Mai (lược dịch)

Nguồn: https://wiki.helsinki.fi/display/BNU/Home