Khoá học “kỹ năng viết báo cáo”

Báo cáo là loại hình văn bản được sử dụng phổ biến trong hoạt động quản lý, nhằm tổng kết, đánh giá các hoạt động, các phong trào, công việc…làm cơ sở xác định những mục tiêu, đề ra kế hoạch và biện pháp hoạt động tiếp theo. Trong công tác hằng ngày của Bộ Kế hoạch và đầu tư và Tổng cục Thống kê, việc thực hiện các báo cáo diễn ra thường xuyên (báo cáo thường kỳ, báo cáo theo dõi-đánh giá, báo cáo chuyên đề…). Tuy nhiên, các báo cáo vẫn còn nặng tính hình thức, chưa thực sự mang lại hiệu quả cao.

Trang bị kỹ năng viết báo cáo cho các cán bộ công chức, viên chức là một hoạt động rất cần thiết, trong ba ngày 08,09,10 tháng 8, Trung tâm bồi dưỡng cán bộ Kinh tế – Kế hoạch (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã tổ chức khóa học Kỹ năng viết báo cáo cho các chuyên viên đến từ các đơn vị của Cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Với sự giảng dạy nhiệt thành của PGS.TS Vũ Thị Phụng – Trưởng khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng, trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội, khóa học đã giúp cho các học viên nắm những nội dung chính sau đây:

  1. Tổng quan về các loại báo cáo;
  2. Năng lực tư duy để viết báo cáo;
  3. Quy trình xây dựng và viết báo cáo;
  4. Phương pháp thu thập và xử lý thông tin để viết báo cáo;
  5. Cách viết và trình bày một bản báo cáo.

Bên cạnh những giờ học lý thuyết, học viên đã cùng nhau làm việc theo nhóm để thực hành và thảo luận về quy trình viết báo cáo ở đơn vị, về các phương pháp thu thập và xử lý thông tin để viết báo cáo, về thể thức trình bày và nội dung của một số báo cáo cụ thể… kết thúc khóa học, các học viên được cấp chứng chỉ đã tham gia khóa học “Kỹ năng viết báo cáo”. Có thể nói, khóa học đã diễn ra thành công tốt đẹp, và mang lại cho người học những kinh nghiệm thiết thực, chắc chắn sẽ góp phần nâng cao kĩ năng viết báo cáo của từng học viên.

L.H