Khóa học trực tuyến và hội thảo web về thống kê thương mại hàng hóa quốc tế (Đồng tổ chức bởi UNSD, UNCTAD, hợp tác với WTO)

Khóa học được tổ chức từ ngày 24/4 – 7/6/2023.

Mục tiêu chính của khóa học là nâng cao khả năng của các nhà thống kê trong việc áp dụng các khuyến nghị được quốc tế thống nhất gần đây nhất về IMTS, xác định các nguồn dữ liệu tốt nhất có thể, thiết lập các hệ thống thu thập đầy đủ (hoặc thực thi hiện có), và tăng cường các quy trình tổng hợp và sản xuất số liệu thống kê.

Khóa học tập trung vào các chủ đề sau: Khung khái niệm, Sắp xếp thể chế, Sản xuất và Biên soạn, Siêu dữ liệu và Chất lượng, Phổ biến và phân tích và Các lĩnh vực công việc mới. Hơn nữa, khóa học nhấn mạnh tầm quan trọng của chất lượng, siêu dữ liệu, phổ biến kịp thời và liên kết với phân tích kinh tế và các mục tiêu chính sách quốc gia.

Người học mục tiêu:

– Mục tiêu chính: Người biên soạn dữ liệu thương mại (tùy thuộc vào quốc gia):

  • Cục Thống kê Quốc gia (NSO)
  • Ngân hàng trung ương
  • Bộ Thương mại
  • Cục Hải quan

– Mục tiêu phụ: Các nhà đàm phán thương mại, nhà thống kê, nhà phân tích/Nhà kinh tế từ:

  • Các Bộ Ngoại giao, Nông nghiệp, Giao thông vận tải, Năng lượng, v.v.
  • Phòng Thương mại, Công nghiệp
  • Tổ chức phi chính phủ (NGO)
  • Đơn vị học thuật

Đăng ký tham dự:

Người học tự đăng ký trên https://tft-reg.unctad.org bằng mật khẩu sau:

  • Đối với tiếng Anh: 2023IMTS
  • Đối với tiếng Pháp: 2023SCIM

Module khóa học:

Tuần 1 (từ 24-28/4): Khung khái niệm

Tuần 2 (từ 1-5/5): Sắp xếp thể chế

Tuần 3 (từ 8-12/5): Sản xuất và Biên soạn

Tuần 4 (từ 15-19/5): Siêu dữ liệu và Chất lượng

Tuần 5 (từ 22-26/5): Phổ biến và Phân tích

Tuần 6 (từ 29/5- 2/6): Lĩnh vực công việc mới

Tuần 7 (6/6): Hai hội thảo trên web với chủ đề được người tham gia lựa chọn

Ngọc Bích (dịch)

Nguồn: https://unstats.un.org/unsd/trade/events/2023/IMTS2023/default.asp