Khóa học về ứng dụng quản lý thông tin và công nghệ thông tin của SIAP (Viện Thống kê Châu Á và Thái Bình Dương) ở Makuhari, Chiba, Nhật Bản

Khóa đào tạo thứ ba về ứng dụng quản lý thông tin và công nghệ thông tin trong Thống kê chính thức bắt đầu vào ngày 21/5/2012 đến ngày 21/7/2012 với 20 học viên tham gia đến từ 11 quốc gia.

Tham dự lễ khai mạc tại cơ sở SIAP (Viện Thống kê Châu Á và Thái Bình Dương) ở Makuhari, Chiba, Nhật Bản có ông Shuichi Watanabe, Phó Giám đốc SIAP, ông Hisanao Noda, Phó Tổng giám đốc Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) Trung tâm Quốc tế Tokyo và ông Takao Itou, Tổng giám đốc hoạch định chính sách (tiêu chuẩn thống kê), Bộ Nội vụ truyền thông (MIC).SIAP hoan nghênh các học viên đã tham dự khóa học. Các học viên bao gồm các quan chức chính phủ từ cơ quan thống kê, Bộ Truyền thông và công nghệ thông tin, Giáo dục và dân số, các thành viên ESCAP và các quốc gia thành viên: Armenia, Azerbaijan, Cook Islands, Georgia, Myanmar, Thái Lan, Đông Timor, Uzbekistan, Việt Nam và các nước Châu Phi như Ethiopia và Rwanda.

Khóa đào tạo này nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng cho việc xử lý kịp thời các dữ liệu điều tra dân số, khảo sát và cải thiện chất lượng quản lý bộ dữ liệu thống kê  để sử dụng có hiệu quả nhất. Các nội dung chính của khóa học bao gồm: kiến trúc thông tin của hệ thống thống kê quốc gia, thu thập và xử lý dữ liệu, cơ sở dữ liệu, phổ biến dữ liệu và truy cập dữ liệu vi mô, các kỹ thuật phân tích dữ liệu. Khóa học cũng áp dụng các phần mêm thống kê khác nhau bao gồm CSPRO STATA, bộ công cụ Microdata Management, MS Access và DevInfo.

Minh Hoàn(Dịch)

Nguồn: http://www.unsiap.or.jp/training/tma_ict.php