Khung Truyền thông Chiến lược cho các Tổ chức Thống kê

Truyền thông chiến lược là một khái niệm tương đối mới đối với hầu hết các tổ chức thống kê, vốn có truyền thống tập trung nỗ lực và nguồn lực của họ vào các hệ thống và thực tiễn phổ biến.

Chức năng truyền thông chiến lược có thể hướng dẫn việc phát triển và thực hiện chiến lược truyền thông. Điều này có liên quan đặc biệt đối với thế giới thống kê nhà nước, nơi truyền thông và phổ biến thường tập trung vào những người dùng chuyên nghiệp. Với sự thay đổi của môi trường, các tổ chức thống kê phải học cách truyền thông hiệu quả và trực tiếp hơn với người dân và cải thiện kiến ​​thức thống kê cho tất cả các đối tượng.

Chức năng truyền thông hiệu quả, chuyên nghiệp có thể giúp định vị tổ chức thống kê thành công trong môi trường cạnh tranh cao này. Các chuyên gia truyền thông có thể hợp tác với ban lãnh đạo và nhân viên của tổ chức thống kê để phát triển chiến lược truyền thông hỗ trợ sứ mệnh của tổ chức thống kê, thể hiện giá trị của số liệu thống kê nhà nước và nâng cao lợi thế cạnh tranh do tổ chức thống kê cung cấp.

Ấn phẩm này tổng hợp kết quả của Dự án Khung Truyền thông Chiến lược của Nhóm Cấp cao về Hiện đại hóa Thống kê Nhà nước (HLG-MOS). Nhận thức được tầm quan trọng của truyền thông chiến lược, Nhóm Cấp cao về Hiện đại hóa Thống kê Nhà nước đã tán thành dự án ưu tiên kéo dài trong hai năm.

Trong một số tổ chức thống kê, truyền thông ít được chú trọng hoặc được coi là mức độ ưu tiên thấp. Tuy nhiên, không thể phủ nhận truyền thông ngày càng trở nên quan trọng vì nhiều người đang nhận ra giá trị của truyền thông hiệu quả để duy trì và nâng cao mức độ liên quan của các số liệu thống kê nhà nước trong xã hội ngày nay.

Truyền đạt số liệu thống kê nhà nước không chỉ là viết thông cáo báo chí hoặc trả lời các câu hỏi và yêu cầu của người dùng. Cơ quan thống kê cần có một chiến lược truyền thông hiện đại, chủ động với các thông điệp chính được xác định rõ ràng và phải sử dụng các kênh khác nhau để tiếp cận các đối tượng mục tiêu khác nhau.

Tất cả các thành phần của khuôn khổ này được cung cấp như một hướng dẫn và không nhằm mục đích mang tính quy định. Các tổ chức thống kê được mời sử dụng toàn bộ hai giai đoạn của khuôn khổ hoặc chỉ sử dụng những yếu tố giúp hỗ trợ nhu cầu kinh doanh của họ.

Công bố này đã được thông qua bởi phiên họp toàn thể lần thứ 68 của Hội nghị các nhà thống kê châu Âu vào năm 2020.

Link tải ấn phẩm: https://unece.org/sites/default/files/2021-06/ECECESSTAT20211.pdf

Đỗ Ngát (dịch)

Nguồn: https://unece.org/info/Statistics/pub/357507