Kịch bản tăng trưởng kinh tế được đặt ra từ nay đến cuối năm 2020 như thế nào?

Câu hỏi: (PV Thúy Hiền/Báo BNEWS/TTXVN) Dự báo kinh tế thế giới năm 2020 sẽ tiếp tục xu hướng tăng trưởng chậm lại với nhiều yếu tố rủi ro, thách thức gia tăng sau dịch COVID-19. Xin bà cho biết những kịch bản tăng trưởng kinh tế được đặt ra từ nay đến cuối năm như thế nào? (Nguồn: https://bnews.vn/nhung-giai-phap-de-nen-kinh-te-thuc-su-dot-pha/161097.html)

Trả lời:

TS. Nguyễn Thị Hương, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thống kê

Để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có căn cứ trong chỉ đạo điều hành nền kinh tế, hàng năm Tổng cục Thống kê xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế từng quý và cả năm. Kịch bản tăng trưởng kinh tế thường xuyên được cập nhật, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn và xu hướng biến động của nền kinh tế.

Khi xây dựng kịch bản tăng trưởng, Tổng cục Thống kê luôn đề xuất ba kịch bản: kịch bản tăng trưởng thấp, kịch bản tăng trưởng trung bình và kịch bản tăng trưởng cao. Với mỗi kịch bản, Tổng cục Thống kê đề xuất các giải pháp để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ căn cứ chỉ đạo nền kinh tế. Kịch bản tăng trưởng kinh tế là tài liệu sử dụng nội bộ trong Tổng cục Thống kê nhằm phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.