Kỳ họp trực tuyến lần thứ bảy của Ủy ban Thống kê Châu Á – Thái Bình Dương

Từ ngày 26-28/8/2020 Ủy ban Thống kê Châu Á – Thái Bình Dương (ESCAP) tổ chức kỳ họp trực tuyến lần thứ bảy nhằm đảm bảo sự an toàn cho tất cả những người tham gia do sự bùng phát dịch COVID-19 cũng như các quốc gia trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đang hạn chế đi lại. Kỳ họp có sự tham gia của tất cả các nước trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Về phía đầu cầu Việt Nam tham dự có Phó Tổng cục trưởng Phạm Quang Vinh, đại diện lãnh đạo các đơn vị: Vụ Thống kê nước ngoài và Hợp tác quốc tế; Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thuỷ sản; Vụ Thống kê Dân số và Lao động; Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia, Vụ Thống kê Giá; Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường; Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng; Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê; Vụ Thống kê tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê; Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ và Viện Khoa học Thống kê.

Toàn cảnh kỳ họp phía đầu cầu Việt Nam

Kỳ họp của Ủy ban sẽ thảo luận về các vấn đề có tầm quan trọng chiến lược đối với phát triển thống kê khu vực, hợp tác khu vực và hình thành các vị trí khu vực để nâng cao số liệu thống kê chính thức phù hợp với các cam kết hiện có, bao gồm Tầm nhìn chung và Khung hành động của cộng đồng thống kê Châu Á – Thái Bình Dương được thông qua bởi Ủy ban vào năm 2016 và Tuyên bố về Chính sách điều hướng với dữ liệu để không ai bị bỏ lại phía sau được Ủy ban thông qua vào năm 2019. Năm nay, hai sáng kiến mới, các phiên hội thảo và tham vấn trực tuyến, sẽ được giới thiệu để cho phép đối thoại tương tác về các vấn đề ưu tiên liên quan đến hệ thống thống kê ở Châu Á – Thái Bình Dương.

Ngày 26/8/2020, sẽ tập trung thảo luận các nội dung:

– Khai mạc: Bầu chủ toạ, các phó chủ toạ và các uỷ viên; thông qua chương trình nghị sự; ra mắt cuốn sách Kỷ niệm 50 năm thành lập Viện Thống kê Châu Á – Thái Bình Dương của Viện Thống kê Liên hợp quốc.

– Thu hút sự hỗ trợ của các chính phủ đối với số liệu thống kê chính thức trong bối cảnh của Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững, trong đó tập trung: Theo dõi tiến độ phù hợp với tài liệu “Nâng cao số liệu thống kê chính thức cho Chương trình nghị sự 2030 vì Phát triển bền vững; xây dựng tầm nhìn chung và khung hành động của cộng đồng thống kê Châu Á – Thái Bình Dương và Tuyên bố về Chính sách điều hướng với dữ liệu để không ai bị bỏ lại phía sau.

– Thảo luận: Lập tài khoản thống kê tổng hợp và phân tích.

Ngày 27/8/2020, sẽ tập trung thảo luận các nội dung:

– Nâng cao số liệu thống kê chính thức đối với Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững: triển khai thực hiện các sáng kiến khu vực liên quan đến tầm nhìn chung và khung hành động.

– Thảo luận: Sử dụng dữ liệu lớn để hiện đại hóa số liệu thống kê chính thức ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Ngày 28/8/2020, sẽ tập trung thảo luận các nội dung:

– Chuyển đổi quản lý nguồn nhân lực để xây dựng các tổ chức thống kê ở Châu Á – Thái Bình Dương cho tương lai.

– Theo dõi các quyết định được đưa ra tại kỳ họp lần thứ sáu của Ủy ban.

– Theo dõi tiến độ trả lời sáng kiến “Mọi thứ trong một” trong đăng ký hộ tịch và thống kê quan trọng.

– Các sáng kiến của các tổ chức toàn cầu, khu vực và tiểu vùng nhằm hỗ trợ tầm nhìn chung và khung hành động.

– Thông qua báo cáo và chương trình làm việc…

 

Anh Tuấn


Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: