Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Ngành Thống kê Việt Nam và đón nhận Huân chương lao động hạng nhất

Sáng ngày 05/06/2021, Tổng cục Thống kê đã tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Ngành. Lễ kỷ niệm được vinh dự tiếp đón Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành, đại diện một số tổ chức quốc tế; các nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; nguyên Tổng cục trưởng TCTK; cùng với sự tham gia của Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương; các Phó Tổng cục trưởng TCTK Phạm Quang Vinh và Nguyễn Trung Tiến; bên cạnh đó với sự góp mặt của toàn thể lãnh đạo đơn vị, người lao động, công chức, viên chức của TCTK, 63 điểm cầu trực tuyến tại các Cục Thống kê và 160 điểm cầu trực tuyến tại các Chi cục Thống kê trên cả nước.

Cách đây vừa tròn 75 năm, tám tháng sau ngày khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 06 tháng 5 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 61/SL thành lập Nha Thống kê Việt Nam thuộc Bộ Quốc dân Kinh tế – là tổ chức tiền thân của ngành Thống kê nước ta. Ngày 31/3/2021, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 510/QĐ-TTg lấy ngày 06 tháng 5 hằng năm là “Ngày Thống kê Việt Nam”. Đây là niềm vinh dự, tự hào của tất cả những người làm công tác thống kê trên khắp mọi miền Tổ quốc. Điều này cho thấy sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước, xã hội đối với những đóng góp to lớn của ngành Thống kê, của những người làm công tác thống kê trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Phát biểu chào mừng Lễ Kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Thống kê Việt Nam, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương nhiệt liệt chào mừng và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội; lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế và các vị khách quý đã quan tâm, ủng hộ sự phát triển của ngành Thống kê và đến dự Lễ kỷ niệm.

Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cho biết, kế thừa và phát huy những thành tựu và kết quả đạt được trong 75 năm qua, trong thời gian tới ngành Thống kê sẽ tiếp tục đổi mới sáng tạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ để phát triển nhanh và vững chắc. Để làm được điều đó, toàn ngành Thống kê sẽ tập trung vào thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp sau: (1) Hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình tổ chức, phát triển nguồn nhân lực; (2) Xây dựng, hoàn thiện, ban hành và áp dụng các tiêu chuẩn, quy trình, mô hình thống kê; (3) Hiện đại hóa hoạt động thu thập, xử lý và quản trị dữ liệu; (4) Đổi mới hoạt động xác định nhu cầu, phân tích, dự báo, biên soạn và phổ biến thông tin thống kê; (5) Đẩy nhanh tư liệu hóa, chuyển đổi số trong công tác thống kê; (6) Mở rộng, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế, thống kê nước ngoài trong công tác thống kê; (7) Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo; (8) Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra chuyên ngành thống kê; (9) Tăng cường cơ sở vật chất và huy động các nguồn lực tài chính phục vụ công tác thống kê…

Tại Lễ Kỷ niệm, Lãnh đạo Tổng cục Thống kê đã đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái trao tặng cho Ngành Thống kê Việt Nam. Đây là phần thưởng cao quý của Nhà nước trao tặng, ghi nhận những đóng góp quan trọng của ngành Thống kê vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Ban lãnh đạo TCTK thay mặt TCTK vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ đã đánh giá cao những thành tích của ngành Thống kê đạt được trong thời gian qua. Bên cạnh đó, yêu cầu ngành Thống kê trong thời gian tới cần lưu ý thực hiện một số nhiệm vụ như sau: (1) Tiếp tục nâng cao chất lượng thông tin thống kê, đặc biệt là công tác phân tích, dự báo tình hình kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của ngành kinh tế, phân tích kịp thời những dự báo biến động lớn của từng ngành, từng lĩnh vực hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu dự báo, cảnh báo kinh tế – xã hội, nhằm phục vụ lãnh đạo chỉ đạo, điều hành của Đảng, của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin thống kê của các đối tượng sử dụng trong và ngoài nước. Đẩy mạnh công tác phân tích, xây dựng các kịch bản phát triển kinh tế – xã hội chính xác, đầy đủ, kịp thời, chuyên sâu để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong điều kiện kinh tế vĩ mô. Tiếp tục tập trung thực hiện tốt tất cả các các cuộc điều tra, tổng điều tra, đặc biệt là Tổng điều tra kinh tế năm 2021. Thông tin tổng điều tra kinh tế đóng vai trò rất quan trọng trong việc hoạch định chiến lược, chính sách. Do vậy, nếu chất lượng thông tin đầu vào không tốt, không phản ánh chính xác tình hình kinh tế – xã hội sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công tác hoạch định chính sách của Chính phủ, của bộ, ngành và các địa phương; (2) Tập trung xây dựng chương trình hành động và kế hoạch chi tiết triển khai có hiệu quả chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045, đây là nền tảng nhằm hướng tới xây dựng hệ thống thống kê Việt Nam hiện đại theo hướng đổi mới, sáng tạo, phát triển và bền vững; (3) Tiếp tục đổi mới công tác phương pháp chế độ thống kê, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thống kê. Để thực hiện nhiệm vụ này, Tổng cục Thống kê cần hoàn thiện và sớm ban hành sớm các phương án điều tra, chế độ báo cáo thống kê, áp dụng một số phương pháp thống kê mới. Khẩn trương triển khai việc kết nối chia sẻ dữ liệu hành chính giữa các cơ quan quản lý nhà nước để hình thành hệ thống thông tin thống kê quốc gia, tập trung, thống nhất, thông suốt, chất lượng và hiệu quả, phục vụ quản lý và điều hành các cấp; (4) Nâng cao trình độ chuyên môn với chất lượng độ ngũ ngày càng cao, tập trung đào tạo và đào tạo lại nhằm trau dồi trình độ chuyên môn, nâng cao ý thức, tinh thần, trách nhiệm phục tốt hơn sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, quản lý của Đảng, nhà nước và các đối tượng sử dụng thông tin thống kê khác. Nâng cao vị thế Thống kê Việt Nam trong nước và quốc tế theo tinh thần thống kê thế giới “Dữ liệu tốt hơn, cuộc sống tốt hơn”. Đội ngũ lãnh đạo cốt cán của ngành từ trung ương đến địa phương cần có tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và đề cao tinh thần nêu gương; (5) Tăng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thống kê, đẩy mạnh công tác phổ biến thông tin thống kê theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Đây là xu hướng tất yếu khi Việt Nam tham gia các tổ chức quốc tế, các hiệp định thương mại. Về hội nhập là cơ hội rất tốt để ngành thống kê có thể tranh thủ sự ủng hộ và giúp đỡ của các tổ chức thống kê các nước có trình độ thống kê tiên tiến của thống kê trên thế giới. Phấn đấu đến năm 2030 Thống kê Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực Asean và đến năm 2045 trở thành hệ thống thống kê hiện đại trên thế giới.

Phó Thủ tướng Chính Phủ đồng chí Lê Minh Khái phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Qua đây Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành và địa phương tạo điệu kiện thuận lợi nhất về cơ chế chính sách, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc để ngành thống kê ngày càng phát triển và hoạt động có hiệu quả hơn nữa. Chỉ đạo Tổng cục Thống kê sớm hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Với tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết nhất trí, nhiệt huyết đổi mới, khát vọng vươn lên và năng động sáng tạo, Phó Thủ tướng mong muốn và tin tưởng tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động ngành Thống kê tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang và những thành tựu to lớn trong 75 năm qua, vượt qua khó khăn thách thức, nỗ lực phấn đấu hơn nữa hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và ngày càng trưởng thành, vững mạnh trong mọi mặt, xứng đáng với các thế hệ đi trước và niềm tin của Đảng, nhà nước và nhân dân đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Đáp từ chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, thay mặt Lãnh đạo TCTK, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương bày tỏ sự vui mừng và xúc động được lắng nghe ý kiến phát biểu của Phó Thủ tướng. Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cho biết, những lời biểu dương của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái sẽ là nguồn cổ vũ, động viên lớn lao đối với toàn thể công chức, viên chức và người lao động toàn ngành Thống kê. Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương gửi lời cảm ơn, tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng và xin hứa sẽ tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp của Ngành 75 năm qua để triển khai đầy đủ những ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng bằng những hành động cụ thể, thiết thực.

Kết thúc Lễ Kỷ niệm, Thứ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương đã trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp thống kê cho các cá nhân thuộc các tổ chức quốc tế đã có những đóng góp tích cực cho ngành Thống kê Việt Nam.

Toàn cảnh buổi Lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Ngành Thống kê

Đỗ Ngát