Kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Sáng ngày 19/6/2020, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương đến thăm và chúc mừng Viện Khoa học Thống kê nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo và chuyên viên một số đơn vị trong Ngành.

Thay mặt Lãnh đạo Tổng cục Thống kê, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương chúc mừng những thành tích trong công tác báo chí mà Viện Khoa học Thống kê (KHTK) đã đạt được, đánh giá cao những thông tin, kiến thức của Tờ Thông tin KHTK, Trang thông tin điện tử và các ấn phẩm chuyên sâu của Viện KHTK đã phản ánh chính xác và phổ biến kịp thời, chất lượng đến đội ngũ những người làm công tác thống kê và các độc giả quan tâm đến thông tin thống kê.

Ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng kiêm Tổng Biên tập Thông tin khoa học Thống kê đã cảm ơn Lãnh đạo Tổng cục cũng như các đơn vị trong Ngành đã quan tâm, động viên và đánh giá đúng sự đóng góp của Viện KHTK trong hoạt động tuyên truyền phổ biến thông tin nói riêng và đóng góp vào sự phát triển của ngành nói chung.

Một số hình ảnh:    Phó Tổng cục trưởng phụ trách Nguyễn Thị Hương phát biểu chúc mừng

Phó Tổng cục trưởng phụ trách Nguyễn Thị Hương tặng hoa chúc mừng

Văn phòng Tổng cục Thống kê tặng hoa chúc mừng

Vụ Tổ chức cán bộ tặng hoa chúc mừng

Cục Thống kê Hà Nội tặng hoa chúc mừng

Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê tặng hoa chúc mừng

Vụ Kế hoạch tài chính tặng hoa chúc mừng

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm

Đỗ Ngát