Kỷ niệm Ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam (18/5/2015-18/5/2020)

Sáng ngày 18 tháng 5 năm 2020, Viện Khoa học Thống kê tổ chức kỷ niệm 5 năm Ngày Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam (18/5/2015-18/5/2020). Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thống kê (TCTK); ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng, TCTK và Thủ trưởng các đơn vị: Vụ Tổ chức, cán bộ, Vụ Kế hoạch tài chính, Văn phòng Tổng cục, Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và CNTT và Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường đến chúc mừng Viện KHTK nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Ngày 18 tháng 5 là ngày có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng không chỉ với giới trí thức khoa học công nghệ Việt Nam nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm của xã hội đối với sự nghiệp khoa học công nghệ nói chung, tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức  khoa học và công nghệ Việt Nam. Từ năm 2015 đến nay, ngày KH&CN Việt Nam 18-5 cũng đã trở thành ngày truyền thống, ngày hội quan trọng của ngành khoa học Thống kê nói riêng.

Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Tổng cục trưởng phụ trách TCTK thay mặt Lãnh đạo Tổng cục tặng hoa chúc mừng Ngày KH&CN Việt Nam và biểu dương tinh thần làm việc say mê, thầm lặng, hiệu quả của các nhà khoa học, các chuyên gia và toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Viện KHTK.

Ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện KHTK – Phó Chủ tịch Hội đồng KH&CN ngành Thống kê thay mặt Viện KHTK cảm ơn Lãnh đạo Tổng cục, lãnh đạo các đơn vị đã quan tâm, động viên đội ngũ làm khoa học và khẳng định điều này sẽ khuyến khích niềm đam mê nghiên cứu khoa học thống kê của thế hệ trẻ.

Một số hình ảnh tại Lễ kỷ niệm:

Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Tổng cục trưởng phụ trách TCTK  và lãnh đạo các đơn vị  tặng hoa chúc mừng Viện Khoa học Thống kê

Văn Phòng Tổng cục Thống kê tặng hoa chúc mừng Viện Khoa học Thống kê

Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường tặng hoa chúc mừng Viện Khoa học Thống kê

Đại biểu chụp ảnh kỷ niệm

Thái Học


Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: