Kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5

Sáng ngày 18 tháng 5 năm 2021, Viện Khoa học Thống kê tổ chức kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam 18-5. Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng, TCTK và Lãnh đạo các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch tài chính, Văn phòng Tổng cục, Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng Thống kê đến chúc mừng Viện KHTK nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5.

Từ năm 2015, ngày KH&CN Việt Nam 18-5 đã trở thành ngày truyền thống, ngày hội quan trọng của người làm công tác khoa học nói chung cũng như khoa học Thống kê nói riêng. Đây là dịp để tôn vinh những người làm khoa học, giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, đời sống kinh tế-xã hội. Không những vậy, đây cũng là dịp để nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Khoa học thống kê cũng luôn đồng hành với sự phát triển của ngành Thống kê, nó đóng một vai trò “bệ đỡ” và quyết định việc hiện đại hóa hoạt động thống kê Việt Nam. Các kết quả nghiên cứu, áp dụng phương pháp luận, tiêu chuẩn và quy trình thống kê theo chuẩn quốc tế đã góp phần nâng chỉ số năng lực của Thống kê Việt Nam đạt 74,44 điểm (năm 2020), đứng thứ 5 trong số 9 nước Đông Nam Á (Ngân hàng Thế giới xếp hạng). Nhờ đó  Tổng cục Thống kê không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo thông tin kinh tế – xã hội, mà năng lực thống kê Việt Nam còn được tăng nhanh trong những năm gần đây.

Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK thay mặt Lãnh đạo Tổng cục tặng hoa chúc mừng Viện KHTK và biểu dương tinh thần làm việc say mê, thầm lặng, hiệu quả của các nhà khoa học, các chuyên gia và toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Viện KHTK nói riêng và những người nghiên cứu khoa trong toàn Ngành trong những năm qua.

Ông Nguyễn Ngọc Tú, Viện trưởng Viện KHTK thay mặt Viện KHTK cảm ơn Lãnh đạo Tổng cục, lãnh đạo các đơn vị đã quan tâm, động viên đội ngũ làm khoa học và khẳng định điều này sẽ khuyến khích niềm đam mê nghiên cứu khoa học thống kê của thế hệ trẻ.

Một số hình ảnh tại Lễ kỉ niệm:

Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng  và lãnh đạo các đơn vị
tặng hoa chúc mừng Viện Khoa học Thống kê

Văn Phòng Tổng cục Thống kê tặng hoa chúc mừng Viện Khoa học Thống kê

Khương Duy