Kỳ thi tuyển chuyên viên thống kê trẻ của Liên hợp quốc

Ban thư ký Liên hợp quốc đang tìm kiếm những người trẻ tuổi, có năng lực chuyên môn cao trên toàn thế giới qua kỳ thi tuyển dụng hàng năm cho vị trí chuyên viên thống kê.

Các vị trí việc làm chủ yếu thuộc Vụ Kinh tế và Các vấn đề xã hội (DESA) và các Ủy ban khu vực. Kỳ thi tuyển chuyên viên thống kê giành cho những người trẻ tuổi có năng lực chuyên môn về thống kê bao gồm nhiều chủ đề thuộc các lĩnh vực: lý thuyết xác suất, thống kê mô tả, thống kê suy luận, thống kê nhân khẩu học và xã hội, thống kê kinh tế.

Các ứng viên thành công sẽ có vị trí việc làm của một chuyên viên thống kê có các nhiệm vụ chính sau đây:

• Tham gia vào việc thu thập, đánh giá, phân tích, tổng hợp và công bố số liệu thống kê từ các nước thành viên bằng cách chọn phương pháp thu thập dữ liệu, lựa chọn và thực hiện các phương pháp để dữ liệu thu thập được có giá trị, lựa chọn và thực hiện các phương pháp xử lý dữ liệu phù hợp để tổng hợp vào các cơ sở dữ liệu thống kê;

• Tham gia vào việc phát triển, thực hiện và quản lý các cơ sở dữ liệu thống kê và kết quả trong một lĩnh vực số liệu thống kê cụ thể như số liệu thống kê kinh tế và tài khoản quốc gia, thống kê thương mại, môi trường, thống kê năng lượng và công nghiệp, thống kê dân số và xã hội, vv;

• Tham gia vào viêc thiết kế và thực hiện các hoạt động phát triển năng lực thống kê, trong đó có hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo;

• Đóng góp vào sự phát triển và áp dụng các tiêu chuẩn trao đổi dữ liệu và siêu dữ liệu để sử dụng trong các lĩnh vực thống kê khác nhau;

• Tiến hành nghiên cứu về phương pháp luận, phân tích và trình bày thông tin thu thập từ các nguồn dữ liệu khác nhau về các chủ đề được phân công;

• Tham gia vào việc phát triển và hài hòa hóa các phương pháp và tiêu chuẩn phù hợp để đo lường hiệu quả hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau của thống kê, bao gồm cả việc phát triển và điều chỉnh các khái niệm, định nghĩa và phân loại thống kê;

• Duy trì liên lạc và hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia thống kê của các tổ chức quốc gia và quốc tế có liên quan;

• Tổ chức và tham gia các cuộc hội thảo, các nhóm làm việc, cuộc họp chuyên gia và các nhóm nhiệm vụ với tư cách là cán bộ nguồn về kỹ thuật;

• Đóng góp vào việc chuẩn bị dự thảo tài liệu kỹ thuật cho các cuộc họp quốc tế, các cuộc họp chính phủ, nhóm chuyên gia và các báo cáo khác liên quan khác;

• Hướng dẫn, đào tạo và giám sát nhân viên văn phòng.

Yêu cầu về trình độ: Tối thiểu phải có một bằng đại học thuộc một trong các chuyên ngành dưới đây:

1. Các chuyên ngành: Khoa học bảo hiểm, Toán học ứng dụng, Logic, Toán học, Phân tích số, hoạt động nghiên cứu, thống kê (các chuyên ngành có trong quá trình học chính về  “Toán và Thống kê”.)

2. Các chuyên ngành: Nhân khẩu học, Kinh tế lượng, Kinh tế, Xã hội học (các chuyên ngành này có trong quá trình chính học chính về “Khoa học xã hội và hành vi”.)

Hạn chót: 2/8/2013. Thông tin chi tiết về việc tuyển dụng: các điều kiện, yêu cầu, thời gian, mẫu bài kiểm tra…có tại địa chỉ: http:// careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=NCED&OID=STT

NTH

Nguồn: https://careers.un.org/