Kỹ thuật thống kê xác định tất cả các nguyên nhân có thể về mức độ nghiêm trọng trong tai nạn giao thông

Ngày 02 tháng 4 năm 2013 – Các nhà nghiên cứu tại Đại học Granada (Tây Ban Nha) đã tạo ra một hệ thống cho phép phân tích mức độ tai nạn giao thông nghiêm trọng chính xác hơn nhiều. Kết quả nghiên cứu được công bố trong số mới nhất của tạp chí Accident Analysis & Prevention.

Các nhà nghiên cứu tại Trường đại học Granada đã phát triển kỹ thuật thống kê mới cho phép phân tích toàn diện tất cả các nguyên nhân có thể làm tăng mức độ nghiêm trọng của tai nạn giao thông. Nghiên cứu được dựa trên cơ sở hai chuyên đề nghiên cứu khai thác dữ liệu (Latent Class Clustering và Bayesian Networks ), có nghĩa là tai nạn giao thông có thể đo lường chính xác hơn nhiều, đồng thời còn chứng tỏ mối quan hệ nhất định giữa các biến không xác định trước khi sử dụng các phương pháp truyền thống.

Tác giả chính của nghiên cứu  là giảng viên Juan de Oña Lopez, đứng đầu nhóm nghiên cứu về giao thông vận tải và an toàn, Khoa kỹ thuật xây dựng Đại học Granada thực hiện. Ông nhấn mạnh rằng tai nạn giao thông có thể xảy ra mọi nơi, mọi lúc, nên xem xét chúng cần hiểu chúng xảy ra thế nào. Một trong những vấn đề chủ yếu các nhà nghiên cứu nhận thấy khi kiểm tra dữ liệu tai nạn giao thông là thông tin có xu hướng không đồng nhất, nghĩa là, nếu trong quá trình kiểm tra, sự tương quan khó xác định giữa các biến không được phát hiện, thì dữ liệu sẽ không tiết lộ.

3.229 vụ tai nạn được phân tích

Trong nghiên cứu, 3229 vụ tai nạn giao thông được phân tích, đây là các vụ tai nạn xảy ra trên đường hai chiều của khu vực Granada từ năm 2004 đến năm 2008, và số xe tối đa liên quan trong các vụ tai nạn là ba. Để mô tả mỗi vụ tai nạn, các nhà nghiên cứu sử dụng 18 biến liên quan đến các đặc tính của: đường, tai nạn, khu vực xung quanh, và lái xe. Kết quả cho thấy rằng phân tích nhóm ấy cho phép chia các vụ tai nạn thành bốn cụm hoặc nhóm, phân theo loại tai nạn, số lượng xe, số người trên mỗi xe, chiều rộng của lề đường, và đường có rải nhựa đường hay không. Sự khác biệt chính trong việc xác định mỗi nhóm là loại tai nạn: hai nhóm liên quan đến các vụ va chạm, hai nhóm khác liên quan đến các vụ đâm xe trên đường và lề đường có được trải nhựa hay không.

Bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu gốc, cùng với từng nhóm đã xác định, các nhà nghiên cứu đã xác định các biến ảnh hưởng đến mức độ nghiêm trọng của tai nạn. Kết quả cho thấy, trong mọi trường hợp (cả 4 nhóm), có mối quan hệ trực tiếp giữa mức độ nghiêm trọng của tai nạn và các biến sau: tháng, thời gian, số người bị thương, loại tai nạn, nguyên nhân, tuổi, giới tính, độ rộng của đường, lề đường, dấu hiệu chỉ dẫn giao thông và tầm nhìn. Ngoài ra, có những kết nối cụ thể giữa các nhóm  không thể hiện khi chỉ phân tích dữ liệu gốc, như  sự liên kết trực tiếp giữa mức độ nghiêm trọng của các vụ tai nạn và điều kiện thời tiết, lề đường cứng rải nhựa và số xe trong vụ tai nạn.

NTH
http://www.sciencedaily.com/releases/2013/04/130402091240.htm#