Làm việc trực tuyến với ESCAP về hỗ trợ xây dựng Chiến lược PTTK21-30

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương tại Tờ trình của Viện Khoa học Thống kê ngày 23 tháng 7 năm 2020 về đề xuất chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật thực hiện tổng kết Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030 và xây dựng Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, Viện KHTK phối hợp với Vụ Thống kê nước ngoài và Hợp tác quốc tế liên hệ với 08 tổ chức quốc tế gồm: ESCAP, IMF, ADB, WB, UNDP, PARIS21, UNESCAP, UNSD.

Ngày 11/9/2020, ông Jan Smit, cố vấn khu vực về thống kê chính thức của chương trình nghị sự 2030, thuộc Ủy ban Kinh tế và Xã hội Châu Á – Thái Bình Dương (ESCAP), đã làm việc trực tuyến với ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện KHTK về nội dung và hình thức hỗ trợ. Ông Jan Smit cho biết ESCAP sẽ cam kết hỗ trợ Tổng cục Thống kê dưới hình thức: hỗ trợ chuyên gia (quốc tế và trong nước); hỗ trợ tổ chức hội thảo khoa học về xây dựng khung và hướng dẫn rà soát, đánh giá các tiêu chuẩn, quy trình thống kê kinh tế của Việt Nam theo chuẩn quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng chủ trì phía đầu cầu Việt Nam trao đổi với ESCAP

Nhằm tiếp nhận sự hỗ trợ từ ESCAP, Viện Khoa học Thống kê đang khẩn trương thực hiện các thủ tục để gửi ESCAP phê duyệt các hoạt động hỗ trợ nói trên, trong đó có hỗ trợ kinh phí tổ chức hội thảo khoa học vào tháng 10 năm 2020. Viện Khoa học Thống kê cam kết thực hiện đúng yêu cầu của ESCAP về nội dung và tiến độ các hoạt động.

Toàn cảnh buổi làm việc

Lệ Hằng