Lấy ý kiến vào dự thảo Báo cáo Chiến lược

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, nhằm tiếp tục hoàn thiện các tài liệu trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục góp ý cho toàn bộ nội dung dự thảo Chiến lược (Phần thứ hai của Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030, xây dựng Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045) và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Văn bản góp ý (bản điện tử) gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) qua hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc (e-office) hoặc thư điện tử vienkhoahoc@gso.gov.vn trước ngày 31/5/2021.

Nội dung chi tiết xem tại các file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf 1. Cong van 2867_BKHDT 235 KB 1752
pdf 2. Du thao Quyet dinh cua TTCP 432 KB 1654
pdf 3. Du thao Bao cao tong ket CLTK11-20 2 MB 1903