Lễ bàn giao kết quả Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Chiều ngày 15/7/2021, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Lễ bàn giao dữ liệu Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Tham dự lễ bàn giao, về phía BCĐ TĐT Kinh tế Trung ương có Phó Tổng cục trưởng TCTK, Ủy viên BCĐ TĐTKT Trung ương Nguyễn Trung Tiến; các thành viên BCĐ TĐT kinh tế Trung ương là lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê. Về phía BCĐ TĐT Bộ Quốc phòng có Đại tá Nguyễn Trung Thành, Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban BCĐ TĐT kinh tế Bộ Quốc phòng; các thành viên Tổ giúp việc BCĐ TĐT Bộ Quốc phòng. Về phía BCĐ điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Bộ Nội vụ) có bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính – Bộ Nội vụ, Ủy viên Thường trực BCĐ và các thành viên trong BCĐ.

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 được thực hiện theo Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ, đây là một trong 3 cuộc Tổng điều tra quy định trong Luật Thống kê. Tổng điều tra kinh tế năm 2021 là cuộc Tổng điều tra lần thứ sáu được thực hiện (các cuộc trước tiến hành vào các năm 1995, 2002, 2007, 2012 và 2017).

Đây được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng năm 2021 của đất nước và là nhiệm vụ trọng tâm của ngành thống kê, giúp Đảng, Nhà nước có được bức tranh tổng thể về KT-XH đất nước; nắm được đầy đủ số lượng các cơ sở hành chính, để từ đó định vị được từng địa phương, lĩnh vực trong quá trình phát triển; xác định rõ tiềm năng, lợi thế cần khai thác; rào cản, thách thức cần phải vượt qua để từ đó hoạch định và đưa ra những quyết sách, chỉ đạo, điều hành đúng đắn, phù hợp, giúp đất nước ngày càng phát triển.

Các cuộc tổng điều tra trước đây đều do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trực tiếp là Tổng cục Thống kê, chủ trì. Riêng năm nay được tách thành hai cuộc, Tổng điều tra kinh tế vẫn do Tổng cục Thống kê chủ trì, còn cuộc điều tra về cơ sở hành chính do Bộ Nội vụ chủ trì. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng vẫn thành lập một ban chỉ đạo tổng điều tra để thực hiện cả hai nhiệm vụ nêu trên, đảm nhiệm các công việc từ khâu chuẩn bị đến khi hoàn thành và công bố kết quả tổng điều tra thuộc phạm vi Bộ Quốc phòng.

Phát biểu tại buổi bàn giao, Phó Tổng cục trưởng TCTK, Ủy viên BCĐ TĐT kinh tế Trung ương Nguyễn Trung Tiến đánh giá, Bộ Quốc phòng đã quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, vai trò của Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021; chỉ đạo, triển khai quyết liệt cho các cơ quan, đơn vị trong toàn quân và hoàn thành thu thập thông tin đúng thời hạn theo đúng phương án Tổng điều tra. Công tác nghiệm thu và bàn giao kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giữa BCĐ TĐT kinh tế Trung ương và BCĐ điều tra cơ sở hành chính Bộ Nội vụ với BCĐ TĐT Bộ Quốc phòng là cơ sở quan trọng cho giai đoạn xử lý, tổng hợp số liệu chính thức cuộc Tổng điều tra theo quy định của phương án. Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến yêu cầu các bên nghiệm vụ và bên nhận bàn giao tài liệu là Tổng cục Thống kê và BCĐ điều tra cơ sở hành chính Bộ Nội vụ cần nêu rõ những tồn tại, hạn chế và biện pháp khắc phục; đồng thời đánh giá khách quan, trung thực, đầy đủ, sát với thực tế và chịu trách nhiệm về những đánh giá trong biên bản nghiệm thu. Đối với BCĐ TĐT Bộ Quốc phòng cần hoàn thiện phiếu điều tra và các tài liệu liên quan theo ý kiến của bên nghiệm thu và nhận bàn giao các tài liệu.

Phó Tổng cục trưởng TCTK, Ủy viên BCĐ TĐT kinh tế Trung ương
Nguyễn Trung Tiến phát biểu tại Lễ bàn giao

Đại diện BCĐ TĐT Kinh tế Bộ Quốc phòng báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của Bộ Quốc phòng. Theo báo cáo, dù có số lượng điều tra lớn, triển khai trên phạm vi rộng, các đơn vị thực hiện điều tra chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo, 100% các điều tra viên là kiêm nhiệm, cuộc điều tra được thực hiện trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát… song công tác thực hiện Tổng điều tra kinh tế Bộ Quốc phòng vẫn đạt nhiều kết quả. Các công tác chuẩn bị, tập huấn nghiệp vụ, tuyên truyền và thực hiện TĐT đều được thực hiện tốt. Tính đến ngày 25/3/2021, toàn quân đã hoàn thành 100% tiến độ thu thập thông tin viết phiếu điều tra.

Đại tá Nguyễn Trung Thành, Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Quốc phòng – Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Bộ Quốc phòng thay mặt Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương đề nghị: Bên nghiệm thu và nhận bàn giao tài liệu là Tổng cục Thống kê và đại diện BCĐ điều tra cơ sở hành chính Bộ Nội vụ cần nêu rõ những sai sót và biện pháp khắc phục, đánh giá khách quan, trung thực, đầy đủ, sát với thực tế và chịu trách nhiệm về những đánh giá trong biên bản nghiệm thu. Bên cạnh đó BCĐ TĐT Bộ Quốc phòng cần tiếp thu ý kiến, hoàn thiện phiếu điều tra và các tài liệu liên quan theo ý kiến của bên nghiệm thu và bàn giao các tài liệu đã đáp ứng về nội dung, số lượng và chất lượng.

Đại tá Nguyễn Trung Thành, Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Quốc phòng – Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Bộ Quốc phòng phát biểu

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính – Bộ Nội vụ, Ủy viên Thường trực BCĐ điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Bộ Nội vụ) cũng đánh giá BCĐ TĐT kinh tế Bộ Quốc phòng thời gian qua có sự phối hợp chặt chẽ với BCĐ điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Bộ Nội vụ) trong quá trình thực hiên nhiệm vụ chung là hoàn thành TĐT kinh tế năm 2021.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính – Bộ Nội vụ,
Ủy viên Thường trực BCĐ điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Bộ Nội vụ) phát biểu

Đây là hoạt động kiểm tra, giao, nhận về số lượng và đánh giá về chất lượng các loại phiếu, tài liệu của BCĐ TĐT Trung ương và BCĐ điều tra cơ sở hành chính đối với BCĐ TĐT Bộ Quốc phòng. Hoàn thành tốt các công việc của giai đoạn này là cơ sở quan trọng cho giai đoạn xử lý, tổng hợp số liệu chính thức cuộc Tổng điều tra theo quy định của phương án.

Kết luận Lễ bàn giao, thay mặt BCĐ TĐT Kinh tế Trung ương, Phó Tổng cục trưởng TCT Nguyễn Trung Tiến cảm ơn sự phối hợp của Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ trong thực hiện TĐT Kinh tế năm 2021 và tin tưởng rằng 3 cơ quan tiếp tục phối hợp triển khai tốt các công việc tiếp theo.

Đại diện BCĐ TĐT kinh tế Bộ Quốc phòng bàn giao kết quả cho BCĐ TĐT kinh tế Trung ương

Đại diện BCĐ TĐT kinh tế Bộ Quốc phòng bàn giao kết quả cho BCĐ điều tra cơ sở hành chính Trung ương

Toàn cảnh Lễ bàn giao