Liên Hợp Quốc kêu gọi các chuyên gia dữ liệu đo lường các mục tiêu phát triển sau năm 2015

Tổng thư kí Liên Hợp Quốc Ban-Ki-moon (ảnh) đã chỉ định một nhóm chuyên gia cố vấn độc lập trong cuộc cách mạng dữ liệu về sự phát triển bền vững nhằm giúp hình thành một chương trình nghị sự về phát triển trong tương lai dựa theo những mục tiêu Phát tiển Thiên niên kỷ, (MDGs).

Trong nỗ lực chống lại nghèo đói toàn cầu, tám mục tiêu Phát triển thiên niên kỷ MDGs đã được thông qua bởi Liên Hợp Quốc vào năm 2000 với thời hạn cuối là năm 2015. Mục đích từ việc giảm một nửa tỷ lệ nghèo tới việc chặn đứng sự lây lan của HIV/AIDS và phổ cập giáo dục tiểu học.

Giống như thời hạn đã đề ra, chương trình nghị sự về sự phát triển sau năm 2015 đang được tổ chức nhằm tiếp nối các mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ MDGs đồng thời bao gồm cả các mục tiêu nhất trí trên toàn cầu khác để giúp cho việc chống lại đói nghèo, bệnh tật, bảo vệ môi trường và mở rộng giáo dục, chăm sóc sức khỏe cơ sở cũng như nâng cao vị thế của phụ nữ.

Nhóm chuyên gia cố vấn độc lập của cuộc cách mạng dữ liệu về sự phát triển bền vững gồm 24 thành viên là các chuyên gia sẽ tìm ra cách đo lường các mục tiêu này – nhờ việc sử dụng công nghệ tiềm năng và việc phân tích dữ liệu – đồng thời cũng đưa ra những khuyến nghị về việc làm thể nào để xóa bỏ được các dữ liệu còn thiếu sót và nâng cao năng lực thống kê quốc gia.

“Cuộc cách mạng dữ liệu đang đưa ra những công cụ mạnh mẽ cho thế giới có thể giúp mở ra một tương lai bền vững hơn”, ngài Ban-Ki–moon nói. “ Các khuyến nghị của nhóm sẽ là những đầu vào quan trọng cho cuộc tranh luận sau 2015 cũng như những nỗ lực nhằm định hướng cho tầm nhìn tham vọng mà chúng ta vẫn chưa đạt được”.

Nhóm công tác Phát triển Quốc tế của RSS cũng sẽ tham gia vào quá trình này đại diện cho Hiệp hội thống kê Hoàng gia.

Minh Ánh (lược dịch)

Nguồn tin: http://www.statslife.org.uk/news/1846-un-calls-in-data-experts-to-measure-post-2015-development-goals