Liệu các nhà thống kê nhà nước có trở thành các nhà khoa học dữ liệu?

Khả năng kết hợp các nguồn dữ liệu mới và việc hưởng lợi từ các công nghệ mới nổi, như: Đồng hồ đo thông minh (Smart Meter), công nghệ web và các nền tảng kinh nghiệm người dùng là rất quan trọng nếu thống kê nhà nước vẫn muốn giữ được vai trò của mình. Những khả năng này đòi hỏi những kỹ năng và năng lực mới không nằm trong những kỹ năng truyền thống của các nhà thống kê nhà nước.

Năng lực, kỹ năng và đặc điểm cần có ở một nhà thống kê trong tương lai là gì?

Để sản xuất số liệu thống kê có chất lượng cao, các cơ quan thống kê quốc gia cần quan tâm đến các nhà thống kê chuyên nghiệp. Họ phải được khuyến khích và hỗ trợ để xác định lại chính mình và cần tự rèn luyện để có những kỹ năng mới đáp ứng sự phát triển trong thực tiễn.

Các nhà thống kê chủ động áp dụng một cách linh hoạt việc tiếp cận dữ liệu, để đáp ứng các nguồn thông tin mới và cần phải có các kỹ năng và năng lực như sau:

  • Toán học và thống kê (ví dụ: Mô hình thống kê, học máy (machine learning));
  • Lập trình và cơ sở dữ liệu (ví dụ: Ngôn ngữ lập trình quản trị SQL);
  • Kiến thức miền;
  • Kỹ năng mềm (ví dụ: Làm việc nhóm, sáng tạo);
  • Kỹ năng giao tiếp, kể chuyện và trực quan hóa.

Một nhân viên hiếm khi có được tất cả những kỹ năng khoa học dữ liệu. Thay vào đó, các cơ quan thống kê đang giới thiệu và tập hợp các nhóm chuyên gia khoa học dữ liệu đa lĩnh vực với năng lực và nền tảng kiến thức khác nhau hợp tác cùng nhau.

Để thích ứng với các yêu cầu chuyên môn và kỹ thuật đang phát triển, bạn có thể đạt được các năng lực và kỹ năng cần thiết bằng cách đào tạo đội ngũ nhân sự hiện tại; cộng tác với các trường đại học và các mạng lưới khác; tuyển dụng các nhà khoa học dữ liệu.

Để tuyển dụng thành công, các cơ quan thống kê cần lập kế hoạch nhân sự. Điều này có nghĩa là biết đến những chuyên gia về khoa học dữ liệu ở mức độ nào và những loại vị trí nào sẽ có sẵn trong tương lai. Việc tuyển dụng không chỉ liên quan đến thương hiệu của người được tuyển hoặc hấp dẫn người sử dụng lao động mà còn đảm bảo các nhiệm vụ tương ứng với năng lực của những nhân viên mới và họ có thể phát huy hết khả năng của bản thân. Điều này giúp duy trì nhân sự có tay nghề bằng cách đảm bảo các kỳ vọng nghề nghiệp được đáp ứng.

Một câu hỏi về văn hoá còn hơn kỹ năng

Công việc dựa trên dữ liệu khoa học đòi hỏi nhiều hơn là nâng cấp kỹ năng khoa học dữ liệu trong các cơ quan thống kê. Điều quan trọng là thay đổi phương pháp làm việc và văn hoá tổ chức. Quản lý và lãnh đạo có vai trò rất quan trọng. Đổi mới trong văn hoá tổ chức có thể được hỗ trợ bởi:

  • Thừa nhận sự quan tâm và tiềm năng của nhân viên hiện tại, ví dụ như bằng cách cung cấp cơ hội làm quen với các bộ dữ liệu mới và thử các phương pháp mới;
  • Khuyến khích nhân viên thử nghiệm: Cho phép nhân viên có thời gian phát triển những ý tưởng mới, và thỉnh thoảng chấp nhận thất bại như là một bước đi cần thiết để đạt được thành công;
  • “Buông bỏ quá khứ” thông qua khả năng và sự sẵn lòng thay đổi vì lợi ích của thống kê tốt hơn.

Cùng nhau hành động sẽ giúp thúc đẩy môi trường làm việc, nơi các chuyên gia, mỗi người có kinh nghiệm và bản sắc độc đáo của mình, thích làm việc cùng nhau và tạo ra các số liệu thống kê tốt hơn.

Các vấn đề về cách thức các tổ chức thống kê có thể tìm kiếm, tiếp thu và phát triển thế hệ các nhà thống kê mới, bao gồm các công việc tiếp theo cụ thể và được thảo luận tại Phiên họp lần thứ 65 của Hội nghị các nhà thống kê Châu Âu (19-21/6/2017).

Thông tin chi tiết xem: https://www.unece.org/index.php?id=43851#/

Anh Tuấn (dịch)

Nguồn: http://www.unece.org/info/media/news/statistics/2017/are-official-statisticians-becoming-data-scientists/doc.html