Lợi ích sức khỏe từ việc đi bộ thay cho 5 phút đi xe của chúng ta là bao nhiêu?

(ScienceDaily ngày 27/6/2012) – Một nghiên cứu khẳng định rằng thực hiện các cuộc đi bộ ngắn thay cho việc đi ô tô hoặc xe máy chỉ tính riêng ở Catalonia sẽ tránh được 108 nam và 79 nữ chết trong một năm. Điều này hàm ý hàng năm sẽ tiết kiệm hơn 200 triệu €.

Các nhà nghiên cứu từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Cơ quan Y tế công cộng Barcelona (ASPB) do Catherine Pérez (từ Dịch vụ hệ thống thông tin chăm sóc sức khỏe) đứng đầu đã ước tính lợi ích kinh tế hàng năm từ việc giảm tỷ lệ chết bằng cách thay ít nhất một cuộc hành trình 5 phút đi xe bằng một cuộc đi bộ ngắn.

Các tác giả đã thực hiện một nghiên cứu cắt ngang trên cơ sở cuộc khảo sát về sự đi lại của hơn 100.000 người ở Catalonia, do tổ chức Generalitat và Metropolitan Transport Agency thực hiện vào năm 2006 về các cuộc đi bộ.

Sau đó, đã chọn ra 80.552 người trên 17 tuổi có thực hiện ít nhất một cuộc đi bộ, và các nhà nghiên cứu đã tính số lượng nam và nữ không đáp ứng các khuyến nghị về tập thể dục hàng ngày, nhưng có đi ô tô hoặc xe máy trong thời gian 5 phút.

Để tính lợi ích kinh tế hàng năm, các nhà nghiên cứu sử dụng “Công cụ đánh giá kinh tế Y tế (HEAT)”  do WHO thiết kế và ước tính lợi ích của việc giảm số người chết bằng cách tăng cường tập thể dục.

Số liệu ước tính về kinh tế, theo như HEAT đưa ra, các nhà nghiên cứu quan tâm đến các tham số cụ thể: 150 phút đi bộ mỗi tuần, nguy cơ tương đối là 0,78 với tất cả các ca tử vong liên quan đến đi bộ nửa giờ/ngày, tỷ lệ tử vong ở Tây Ban Nha là 21.349 ca tử vong trên 100.000 người trong độ tuổi 20 và 49, và giá trị cuộc sống của một người về thống kê là 1.300.000 € theo phương pháp “sẵn lòng chi trả”.

Nghiên cứu này đã được công bố trong Tạp chí sức khỏe Cộng đồng châu Âu (European Journal of Public Health) và kết quả cho thấy 77,2% nam và 67,7% nữ ở Catalonia không đạt được thời gian đã khuyến nghị tập thể dục hàng ngày như đi bộ.

Theo giải thích của Marta Olabarria, tác giả chính của nghiên cứu: “Tuy nhiên, 15,6% nam và 13,9% nữ sẽ đạt được mức khuyến nghị về tập thể dục nếu họ thay ít nhất một cuộc hành trình 5 phút đi xe bằng cuộc đi bộ ngắn ”

Thông qua Chiến lược toàn cầu về hoạt động thể lực và sức khỏe, WHO tuyên bố rằng cần tập thể dục ít nhất 150 phút/tuần. Đi bộ được coi là vận động thể lực vừa phải và hoàn hảo để đáp ứng khuyến nghị tập thể dục.

NTH

Nguồn: http://www.sciencedaily.com/releases/2012/06/120627091757.htm