Lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN (Lớp 2_2014)

Thực hiện Chương trình Bồi dưỡng kiến thức QLNN (Chương trình chuyên viên) và được sự đồng ý của Lãnh đạo Tổng cục Thống kê, trong 02 ngày (từ 21-22/4/2014, Viện Khoa học Thống kê đã phối hợp với Cục Thống kê Hoà Bình tổ chức chuyến đi thực tế tại tỉnh Hoà Bình cho các học viên của Lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN (Lớp 2_năm 2014). Học viên của Lớp Bồi dưỡng này chủ yếu đến từ các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Thống kê.

Cục Thống kê Hoà Bình đã nhiệt tình đón tiếp các học viên của Lớp học. Ông Bùi Văn Mức, Cục trưởng Cục Thống kê Hoà Bình trình bày Chuyên đề “Kinh nghiệm quản lý nhà nước về thống kê trên địa bàn tỉnh Hoà Bình”, nhằm giúp các học viên nắm vững kiến thức thực tế về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thống kê trên địa bàn tỉnh, thành phố nói chung và tỉnh Hoà Bình nói riêng; quản lý thống kê theo ngành dọc và theo ngành ngang (theo lãnh thổ); những thuận lợi và khó khăn trong công tác quản lý nhà nước về thống kê trên địa bàn tỉnh Hoà Bình. Những kiến thức thực tế này sẽ rất có ích đối với các học viên của lớp học. Ngoài ra, các học viên của Lớp học còn tổ chức dâng hương Tượng đài Bác Hồ, viếng các bác, cô, chú đã hy sinh vì công trình Thuỷ điện Sông Đà; tổ chức giao lưu văn nghệ với các công chức Cục Thống kê Hoà Bình.

Thay mặt Viện KHTK và lớp học, ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện KHTK, trưởng đoàn đã cảm ơn Ban lãnh đạo và toàn thể công chức Cục Thống kê Hoà Bình đã nhiệt tình phối hợp tổ chức chuyến khảo sát thực tế của lớp học thành công. Chuyến khảo sát thực tế này đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với các học viên của Lớp bồi dưỡng QLNN (Lớp 2_2014) và công chức, viên chức của Cục Thống kê Hoà Bình và Viện KHTK

Một số hình ảnh của chuyến đi thực tế tại tỉnh Hoà Bình

Đoàn Dũng