Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước tại T.p Biên Hoà (chương trình chuyên viên)

Thực hiện Quyết định số 17/QĐ-VTKE ngày 25 tháng 4 năm 2013 của Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê, sáng 17/6/2013, Viện Khoa học Thống kê phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ đã tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước (Chương trình Chuyên viên) tại Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Tham dự Lễ khai giảng, Ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã phát biểu chỉ đạo lớp học.

Lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước (Chương trình Chuyên viên) tổ chức tại Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai có 153 học viên đến từ các Cục, Chi cục Thống kê thuộc 26 tỉnh/thành phố khu vực phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào). Đây là lớp học được tổ chức trong khuôn khổ đề án Đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực của những người làm công tác thống kê thuộc Hệ thống thống kê tập trung, nằm trong chương trình hành động của Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Tham gia giảng dạy tại Lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước (Chương trình Chuyên viên) là các Tiến sỹ, Thạc sỹ đến từ Học viện Hành chính Quốc Gia cơ sở II, Trường Chính trị Đồng Nai, Tổng cục Thống kê, và Viện Khoa học Thống kê. Qua đó, học viên sẽ trang bị các kiến thức cần thiết  về quản lý hành chính nhà nước cho những người đang công tác trong ngành Thống kê, chuẩn bị thi chuyển ngạch Thống kê viên mà Tổng cục Thống kê dự kiến tổ chức trong thời gian tới.

Một số hình ảnh lớp học:

Đậu Trang