Lớp Bồi dưỡng mô hình phân tích chuỗi thời gian và nhân tố khám phá EFA

Thực hiện Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2019 của Tổng cục Thống kê, ngày 13-14/11/2019, Viện Khoa học Thống kê (KHTK) tổ chức lớp Bồi dưỡng mô hình phân tích chuỗi thời gian và nhân tố khám phá EFA tại Hà Nội.

Lớp học được tổ chức trong 02 ngày với  21 học viên, trong đó 16/21 học viên là thành viên của Tổ Phân tích và Dự báo của Tổng cục Thống kê, với các nội dung chính: (i) Lý thuyết chung về dãy số thời gian; (ii) Thực hành dự báo dãy số thời gian với Excel có cài đặt Data Analysis; (iii) Phân tích nhân tố khám phá; (iv) Minh họa sử dụng EFA bằng phần mềm SPSS và thực hành. Giảng viên là ThS. Nguyễn Việt Phong, Vụ trưởng, Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư, Tổng cục Thống kê, là giảng viên có nhiều kinh nghiệm thực tế về thống kê và CNTT nói chung và phân tích thống kê nói riêng. Phần lớn thời lượng của lớp bồi dưỡng là trao đổi, thảo luận, thực hành bằng số liệu của các Vụ nghiệp vụ của TCTK, đã nhận được nhiều phản hồi tích cực của học viên.

Kết thúc lớp học, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương và Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê Nguyễn Văn Đoàn đã có buổi chia sẻ thân mật, cởi mở về phương pháp tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu và gợi mở một số chủ đề nghiên cứu, sinh hoạt chuyên môn trong thời gian tới với toàn thể học viên của lớp bồi dưỡng.

Một số hình ảnh

Ảnh: Tập thể lớp trong ngày bế giảng

Ảnh: Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê
trao đổi với Ban Tổ chức và học viên trong buổi bế giảng

Lệ Hằng