Lớp bồi dưỡng ứng dụng phần mềm STATA để xử lý, phân tích số liệu thống kê giới tại TP Đà Nẵng

Trong hai tuần từ ngày 4 – 15 tháng 12 năm 2017, tại TP Đà Nẵng, Tổng cục Thống kê phối hợp Ngân hàng Thế giới tổ chức Lớp bồi dưỡng ứng dụng phần mềm STATA để xử lý, phân tích số liệu thống kê giới, nhằm mục đích tăng cường năng lực cho cán bộ ngành Thống kê trong việc tính toán, biên soạn và phân tích số liệu thống kê giới cấp tỉnh và quốc gia.

Tham dự lớp học gồm 68 học viên, là những công chức phòng Thống kê Dân số – Văn xã thuộc các Cục Thống kê cấp tỉnh và các công chức, viên chức của các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê. Nội dung của lớp học gồm 03 phần chính: (1) Giới thiệu và giải thích vai trò, ý nghĩa của thống kê giới; (2) Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm STATA; (3) Áp dụng phần mềm STATA để xử lý và phân tích số liệu thống kê giới.

Một số hình ảnh tại lớp bồi dưỡng:

Ông Đỗ Anh Kiếm, Vụ trưởng Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường phát biểu khai giảng lớp học

Toàn cảnh lớp học bồi dưỡng ứng dụng phần mềm STATA

Vũ Hải Bằng