Lớp đào tạo phần mềm phân tích dữ liệu R

Từ ngày 8-12 tháng 5 năm 2023, lớp đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm phân tích dữ liệu R được diễn ra tại Tổng cục Thống kê. Đây là một trong những hoạt động hợp phần thuộc dự án do Đan Mạch hỗ trợ. Tham dự lớp học có sự tham gia của các chuyên viên, nghiên cứu viên đến từ Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê, Vụ Thống kê Giá, Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường, Vụ Thống kê Dân số và Lao động, Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản, Viện Khoa học Thống kê thuộc Tổng cục Thống kê. Giảng viên là các chuyên gia đến từ cơ quan Thống kê Đan Mạch.

Khóa học dự kiến sẽ kéo dài trong vòng 5 ngày với các nội dung chính: Giới thiệu về phần mềm R, các gói cơ bản, các kỹ thuật xử lý dữ liệu cơ bản, hiển thị dữ liệu thông qua hệ thống biểu đồ, các vòng lặp, hồi quy cơ bản…

Kết thúc khóa học, học viên sẽ được trang bị các kiến thức cơ bản liên quan đến xử lý dữ liệu cơ bản thông qua phần mềm R.

Một số hình ảnh về lớp học

Minh Ánh