Lớp tập huấn sử dụng công nghệ viễn thám phục vụ lập bản đồ cây trồng

Từ ngày 06 đến ngày 10 tháng 05 năm 2024, Tổng cục Thống kê phối hợp cùng Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức lớp tập huấn sử dụng công nghệ viễn thám phục vụ lập bản đồ cây trồng dự án “Phát triển nguồn lực thống kê mới và xây dựng năng lực về công nghệ và nguồn lực dữ liệu mới”. Tham dự lớp học có các đại diện đến từ các đơn vị của Tổng cục thống kê bao gồm Vụ Thống kê Nông lâm nghiệp và Thủy sản, Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê, Viện Khoa học Thống kê. Ngoài ra còn có các đại diện tham gia của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Khóa học cung cấp các kỹ thuật liên quan đến chọn mẫu để lập bản đồ cây trồng và dàn mẫu diện tích gồm: Định nghĩa, loại kỹ thuật lấy mẫu, các bước chính liên quan đến phát triển dàn mẫu diện tích, ưu điểm và nhược điểm… Đây là những kiến thức rất hữu ích trong quá trình lập biểu đồ cây trồng và báo cáo thống kê. Thẩm định tính chính xác của kỹ thuật xác thực diện tích, lập bản đồ và ước tính diện tích lúa bằng INAHOR… giúp cải thiện tính hiệu quả và nâng cao chất lượng thống kê.

Lớp tập huấn đã có một buổi thực hành tại địa bàn cụ thể để điều tra thực địa, đánh giá mức độ chính xác của việc sử dụng dữ liệu viễn thám trong việc xác định diện tích cây trồng.

Hình ảnh lớp học

Một số hình ảnh thực địa trên địa bàn Huyện Chương Mỹ