Mô hình thể hiện sự giảm mạnh toàn cầu về tỷ số giữa người làm việc và người nghỉ hưu

Theo ScienceDaily 20/8/2012 – Một mô hình thống kê mới dự đoán rằng vào năm 2100 số lượng người già trên 85 tuổi trên toàn thế giới sẽ tăng lên nhiều hơn so với dự đoán trước đây, và sẽ có ít người trong độ tuổi lao động hỗ trợ cho người già hơn so với dự kiến ​​trước đây.

Phát hiện của các nhà nghiên cứu tại Đại học Washington và Liên hợp quốc cho thấy sự suy giảm đối với các chương trình an sinh xã hội giành cho người cao tuổi trong những thập kỷ sắp tới còn lớn hơn nhiều .

Tác giả chính của nghiên cứu, giáo sư thống kê và xã hội học Adrian Raftery, Đại học Washington rất ngạc nhiên về sự tăng lên đáng kể tỷ trọng của những người “già nhất” thế giới vào cuối thế kỷ này. Ông nói “Vấn đề này đã được nghiên cứu  ở nhiều nước đã phát triển, nhưng những gì chúng tôi thấy ở mô hình này là sự tăng lên của những người trên 85 sẽ trở thành một hiện tượng thế giới”.

Nghiên cứu này đã được công bố vào ngày 20/ 8 trong số Kỷ yếu xuất bản trực tuyến của Viện Hàn lâm khoa học quốc gia (Proceedings of the National Academy of Sciences).

Ở Trung Quốc, quốc gia đông dân nhất thế giới, tỷ số giữa số người trong tuổi lao động so với một người từ 65 tuổi trở lên sẽ co lại từ 7,9 trong 2010 xuống 1,6 vào năm 2100. Ở Ấn Độ, quốc gia đông dân thứ hai thế giới, sẽ giảm từ 11,1 năm 2010 xuống 2,0 vào năm 2100.

Tỷ số của Mỹ sẽ giảm từ 4,6 năm 2010 xuống 1,8 vào cuối thế kỷ. Các nước phát triển khác với các mức sinh thấp cho thấy sự giảm lớn hơn đôi chút, trong đó có Hà Lan giảm từ 4,0 xuống 1,6 và Vương quốc Anh giảm từ 3,6 xuống 1,6 vào cuối thế kỷ.

“Hiện nay Mỹ có số liệu triển vọng hơn so với các nước phát triển khác, và sẽ duy trì lợi thế không nhiều so với các quốc gia khác vào cuối thế kỷ này”. Ông Raftery cho rằng triển vọng hứa hẹn của Mỹ tốt hơn liên quan đến số sinh mới cao hơn và liên quan đến tổng số người nhập cư.

Các nhà nghiên cứu không đưa ra dự báo dân số cho 38 quốc gia phổ biến đại dịch HIV/ AIDS, bởi vì những quốc gia này cần phương pháp thống kê khác.

Phương pháp dự báo dân số chuẩn chỉ cung cấp một số liệu ước tính mà không đưa ra phạm vi của sự biến động. Ngược lại, Raftery và các đồng tác giả đã phát triển một phương pháp tiếp cận thống kê Bayes đưa ra số liệu ước tính thấp và cao cho dân số của mỗi nước, cũng như khả năng dân số thực tế của các nước sẽ giảm trong phạm vi đó. Phương pháp dự báo dân số này dựa trên cơ sở các mức sinh, mức chết và mô hình di cư trước đây của các nước.

Chiến lược dự báo theo xác suất này cho phép các nhà hoạch định chính sách đưa ra các quyết định tốt hơn, thí dụ để quyết định có xây dựng các trường học mới không.

“Chúng tôi không biết chắc điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng mô hình này cung cấp cho chúng ta sự đánh giá tốt hơn về tính chính xác của các dự báo,” Giáo sư Raftery hy vọng sẽ sử dụng mô hình để giúp Liên hợp quốc dự báo tăng trưởng dân số thế giới năm 2012, kết quả dự báo sẽ được công bố vào tháng 2 năm 2013.

Trước đó, ông đã sử dụng mô hình thống kê tương tự như mô hình dự báo dân số năm 2010 của Liên hợp quốc cho kết quả dự báo dân số thế giới là 10,1 tỷ người vào năm 2100, nhiều hơn 1 tỷ người so với dự báo trước đây.

NTH

http://www.sciencedaily.com/releases/2012/08/120820152055.htm