Mở khóa Tiềm năng của dữ liệu NSO: Tăng cường việc sử dụng dữ liệu của người kiểm tra thực tế

Tăng cường mối quan hệ giữa người kiểm tra thực tế và các cơ quan thống kê quốc gia có thể nâng cao tác động của công việc của mỗi cộng đồng. Nhưng làm thế nào để hai bên liên quan này có thể tăng cường kết nối?

Để theo đuổi mục tiêu này, Open Data Watch, Viện Dữ liệu mở (Open Data Institute) và Quan hệ đối tác về Thống kê để Phát triển trong Thế kỷ 21 (PARIS21) đang hợp tác với ba tổ chức xác minh thực tế trên toàn cầu – Full Fact, Chequeado và Africa Check – để có một hội thảo trên web sẽ tạo ra một con đường hướng tới việc hạn chế sự lan truyền của thông tin sai lệch trên toàn thế giới. Hội thảo sẽ diễn ra vào 9h sáng theo giờ EDT/ 3h chiều theo giờ CEST, ngày 22 tháng 4 năm 2022.

Mục tiêu là để xác định các lĩnh vực trọng tâm cụ thể dựa trên thông tin chi tiết từ nghiên cứu cổng dữ liệu của PARIS21 và Open Data Watch và kết quả tài trợ của Google.org cho Full Fact, Chequeado, Africa Check và Open Data Institute.

Danh sách diễn giả:

Andy Dudfield, Trưởng bộ phận Kiểm tra Dữ kiện Tự động, Full Fact

Lee Mwiti, Trưởng ban biên tập, Africa Check

Fadhila Najah, Trưởng đơn vị Cơ sở dữ liệu Phổ biến, Viện Thống kê Quốc gia, Tunisia

Fionntán O’Donnell, Nhà công nghệ dữ liệu cao cấp, Open Data Institute

Rajiv Ranjan, Trưởng nhóm đổi mới, PARIS21

Eric Swanson, Giám đốc Nghiên cứu, Open Data Watch

Yeama Thompson, Giám đốc điều hành, Hãng thông tấn Sierra Leone

Kate Wilkinson, Phó tổng biên tập, Africa Check

Thông tin chi tiết và đăng kí tham gia hội thảo xem tại: https://paris21.org/news-center/events/unlocking-potential-nso-data-strengthening-data-use-fact-checkers

Phương Hoa (dịch)

Nguồn: https://paris21.org/news-center/events/unlocking-potential-nso-data-strengthening-data-use-fact-checkers