Ngồi tâm sự với người yêu, Thống thủ thỉ vào sát tai cô:

– Đêm nào anh cũng mơ, mỗi tháng mình được 20 triệu đồng tiền thu nhập giống như Mẹ;

– Cô gái rất ngạc nhiên! Mỗi tháng thu nhập tận 20 triệu đồng, cao thế nhỉ? Thế Mẹ anh làm nghề gì?

– Mẹ làm nghề Thống kê, Mẹ cũng vẫn thường có những giấc mơ như thế!

– Cô gái: !!!

Vũ Liêm