Mỗi lần với tốc độ tăng trưởng kinh tế suy giảm như vậy thì phải khắc phục điểm nào trước nhất?

Câu hỏi: Mỗi lần với tốc độ tăng trưởng kinh tế suy giảm như vậy thì phải khắc phục điểm nào trước nhất? (năm 2012-Trả lời TW Đảng)

Trả lời:

(Tổng cục Thống kê) Chín tháng đầu năm 2012, tăng trưởng kinh tế đạt 4,73% so cùng kỳ năm trước.  Trong điều kiện phải tiếp tục kiềm chế lạm phát theo tinh thần Nghị quyết 11CP thì đây là tốc độ tăng hợp lý. Tuy nhiên, tăng trưởng chưa có dấu hiệu phục hồi và tăng nhanh trở lại. Để khắc phục tình trạng này cần tập trung vào một số vấn đề chính sau (1) Giải quyết tốt vấn đề hàng tồn kho tại các doanh nghiệp (chỉ số tồn kho sản phẩm công nghiệp đang ở mức cao, trên 20%) để doanh nghiệp tạo vốn cho sản xuất ở chu kỳ tiếp theo, (2) Khơi thông nguồn vốn vay cho sản xuất kinh doanh. Để giải quyết vấn đề này cần sự tích cực và chia sẻ cả từ phía doanh nghiệp và ngân hàng thương mại, (3) Có chính sách động viên tiết kiệm, hợp lý. Tiết kiệm cả trong sản xuất kinh doanh để tạo ra sản phẩm có giá thành phù hợp. Tiết kiệm cả trong tiêu dùng cuối cùng của dân cư và chi tiêu công, khuyến khích người Việt Nam dùng hàng Việt Nam.

Cũng nhận thấy rằng, ở một số quốc gia khi nền kinh tế rơi vào trì trệ thì Chính phủ thực hiện “gói kích cầu” đủ mạnh để nền kinh tế vượt qua. Ở nước ta năm 2009 cũng đã làm như vậy. Tình hình hiện nay có điểm giống nhưng có điểm khác năm 2009. Thời gian tới khi tình hình không được cải thiện mà buộc phải sử dụng giải pháp này thì cần nghiên cứu một cách kỹ lưỡng và thận trọng, có sự chuẩn bị đầy đủ để tránh xảy ra tình trạng năm 2009 (GDP có tăng nhưng hệ quả là đã làm cho CPI các năm sau tăng quá cao).