Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài chính, kế toán tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Thống kê

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf 5.2013 171 KB 626