Một số nguồn về đại dịch Coronavirus

Trên trang web của Viện thống kê Thế giới (ISI),  https://isi-web.org/, đưa ra một số nguồn về đại dịch Coronavirus, giúp cho các nhà thống kê quan tâm tìm hiểu đại dịch Coronavirus (COVID-19). Tại đây, cung cấp liên kết đến một số nguồn dữ liệu, các cuộc tọa đàm, nói chuyện và bản in. Ủy ban Tiếng nói cộng đồng về thống kê của ISI đã chuẩn bị trang này, nhưng cả Ủy ban và ISI đều không đánh giá hoặc chứng thực các phân tích từ các nguồn dữ liệu đó

Thông tin chung:

  1. Trang chính thức của Tổ chức Y tế Thế giới về COVID-19: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
  2. Dịch vụ bằng chứng COVID-19 của Đại học oxford: https://www.cebm.net/oxford-covid-19/

D liệu:

  1. Cập nhật tin tức hàng ngày của Tổ chức Y tế Thế giới, đây là số lượng chính thức từ báo cáo của mỗi quốc gia, bắt đầu từ ngày 21 tháng 1 năm 2020: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
  2. Bản đồ và dữ liệu của Đại học Johns Hopkins: https://coronavirus.jhu.edu/map.html

Mô hình phân tích:

  1. Tom Britton giải thích mô hình dịch bệnh SIR[1](Susceptible-infected-removed) và cách ly xã hội như thế nào có thể ảnh hưởng đến đường cong dịch bệnh (36 phút): https://www.youtube.com/watch?v=gSqIwXl6IjQ&fbclid=IwAR0Yb5p3BG71-WXc5Qcth01Kzh73lzTRive6c_phaEOe8S-tNGxQKaQlJc4&app=desktop
  2. Bài nói chuyện của Xihong Lin, Đại học sinh học Harvard, trình bày những bài học rút ra từ Vũ Hán về việc hạn chế sự lây lan của COVID-19. Mô hình chính là mô hình SIR tiềm ẩn, có tính đến việc không quan sát các trường hợp thực tế mà chỉ quan sát các trường hợp được xác định (56 phút): https://harvard.zoom.us/rec/play/v8Ytceqqqzs3GNzB4gSDB_59W9TsK6Ks13RI_6cLxB62BSUAOlumZeRAZLC7e1vif7xIyy6HL_uXyNHw?startTime=1584118874000

Bản in của bài nói chuyện: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.03.20030593v1.full.pdf.

  1. Một bản in lại từ bài của Agosto và Giudici trên một mô hình tự phát Poisson về động lực học lây nhiễm COVID-19, áp dụng cho dữ liệu từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Ý: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3551626
  2. Một bản in lại từ bài của Riou và cộng sự về tỷ lệ tử vong được điều chỉnh theo tuổi của COVID-19 tại Trung Quốc từ tháng 1 đến tháng 2 năm 2020, dữ liệu theo báo cáo sẵn có (https://github.com/jriou/covid_adjusted_cfr): https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.04.20031104v1.full.pdf

Vân Anh (lược dịch)

Nguồn: https://isi-web.org/index.php/covid-19


[1] Mô hình SIR: là một mô hình toán học cơ bản về dịch bệnh, được giới thiệu trong bài báo kinh điển của Kermack và McKendrick [W. O. Kermack and A. G. McKendrick, Contributions to the mathematical theory of epidemics part I, Proc. R. Soc. Edinb., A115, 700–721, 1927.]. Trong mô hình này, dân số được chia thành 3 nhóm, dựa theo trạng thái đối với bệnh: 1) những người có khả năng mắc bệnh (Susceptible), 2) những người đang nhiễm bệnh và có thể lây cho người khác (Infected), và 3) những người không còn khả năng mắc bệnh (Removed hay Recovered). Trong mô hình này, trạng thái của một người chỉ có thể chuyển từ S sang I (nhiễm bệnh), hoặc từ I sang R (bình phục hoặc chết, nhưng không thể nhiễm lại).


Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: