Một số ý kiến về nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh bất động sản ở Việt Nam

Nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh bất động sản (BĐS) cần rất lớn. Trong thời gian qua hoạt động kinh doanh BĐS ở Việt Nam nguồn vốn huy động chủ yếu từ vốn tín dụng ngân hàng và huy động từ nguồn chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp. Tuy nhiên trong bối cảnh vốn tín dụng của ngân hàng chảy vào BĐS bị hạn chế, vốn huy động trái phiếu cũng bị siết, doanh nghiệp liên quan đến BĐS đang trở nên khó khăn. Vì vậy nhà nước cần thiết phải có các giải
pháp nhằm phát triển thị trường vốn, thị trường BĐS, từ hoàn thiện khung pháp lý đến triển khai các giải pháp điều hành và quản lý, giám sát thị trường để hai thị trường này vận hành một cách minh bạch, hiệu quả và bền vững.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf Bai6 So5.2022 903 KB 347